Nyheter

SBB förvärvar skola i Köpenhamn

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar skola i Köpenhamnsregionen med 17 års kontrakt och fem LSS-fastigheter med 15 års kontrakt. Det överenskomna fastighetsvärdet är ca 220 mkr.

– Förvärven är i linje med vår ambition om att växa i Danmark och att öka andelen intäkter från äldreboenden och LSS, säger Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef, i en kommentar till affären.