Nyheter

Schneider Electric levererar styrsystem till Hudiksvalls sjukhus

Schneider Electric installerar styrsystem för värme, kyla, ventilation, energiuppföljning och övervakning av elanläggningen, när Hudiksvalls sjukhus genomgår en omfattande modernisering.

Det är en del av Region Gävleborgs satsning på sjukhusen i länet som ska säkra ändamålsenliga och flexibla lokaler för trygg och säker vård och en god arbetsmiljö.

Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal om- och nybyggnationer av Region Gävleborgs sjukhus i Hudiksvall och Gävle. Sjukhusen byggs om och moderniseras för att säkra ändamålsenliga och flexibla lokaler för bästa möjliga vårdmiljö och patientsäkerhet under lång tid framöver.

Byggarbetet påbörjades i Hudiksvall sommaren 2020, med ombyggnation av bland annat öron-näsa-hals och hörselvårdens nya lokaler. Även uppvakningsavdelningen, akutmottagningen och centraloperation byggs om. De nya, större operations­salarna kommer bland annat att utrustas med ett avancerat ventilationssystem för att skapa bästa möjliga inomhusklimat och patientsäkerhet vid de tusentals operationer som genomförs varje år.

Övervakning, driftoptimering och styrning i realtid

Digitalisering och lösningar med höga krav på tillgänglighet och IT-säkra system för sjukvårdssegmentet är ett högprioriterat område för Schneider Electric. När om- och tillbyggnaden av den pågående första etappen på Hudiksvalls sjukhus står klar, kommer Schneider Electric att ha installerat system för övervakning och visualisering av de tekniska installationerna för värmeförsörjning, ventilation, kyla, el- och energimätning och rumsstyrningar i sjukhusets viktiga och komplexa vårdmiljöer.

– Framtidsbygget är ett omfattande och komplext projekt då det byggs om under drift av pågående verksamhet, vilket ställer höga krav på oss som leverantör. Jag är stolt och glad att vi har fått förtroendet att installera fastighetssystemet här på Hudiksvalls sjukhus, säger Mats Lindberg, projektansvarig på Schneider Electric.

Schneider Electrics lösning Connected Room Solution möjliggör styrning på rumsnivå. Samtliga delar i fastighetssystemet och alla energi- och elmätare ansluts till IoT-plattformen EcoStruxureTM Building Operation, som möjliggör övervakning, driftoptimering, energiuppföljning och flexibelt handhavande av anläggningen i realtid.

Totalentreprenad i utökad samverkan en framgångsfaktor

Den pågående om- och tillbyggnaden av Hudiksvalls sjukhus projektleds av Rekab Entreprenad och genomförs som en totalentreprenad i utökad samverkan, det vill säga att ett antal nyckelaktörer samarbetar som en samlad organisation där alla entreprenörer och konsulter bidrar med sin kompetens och expertis.

– Tack vare att vi har fått komma in i ett tidigt skede i byggprocessen tillsammans med konsulterna och de andra entreprenörerna, så har vi kunnat erbjuda de bästa och mest effektiva tekniska lösningarna. Vi anpassar systemet för att möta framtida kravställningar gällande integration, utbyggnad, IT-säkerhet och öppenhet. Det goda samarbetet har varit en nyckel till framgång under projekteringsfasen och vi ser nu fram emot att de tekniska lösningarna installeras och tas i bruk för att bidra till hållbara, effektiva och säkra vårdmiljöer, säger Tomas Persson, försäljningschef på Schneider Electric.

Läs mer:

Framtidsbygget hos Region Gävleborg