Nyheter

Veidekke bygger BaseCamps första studentbostäder i Sverige

Veidekke har fått i uppdrag av BaseCamp Student Real Estate att bygga 589 studentbostäder i Västra Hamnen, Malmö. Projektet är en totalentreprenad med en kontraktssumma på ca 448 MSEK och beräknas vara klart under första kvartalet 2023.

Platsen för BaseCamp Students första etablering på den svenska marknaden blir i anslutning till Masttorget i Västra Hamnen i Malmö. På det som idag är en parkeringsplats kommer studentbostäder att byggas i enlighet med BaseCamp Students koncept.

Vi är oerhört glada över att äntligen kunna ta steget över sundet och etablera oss i Sverige. Malmö är dessutom en spännande stad med en ung och växande befolkning där universitetens och studenternas roll kommer att öka framöver. Vi ser fram emot att bidra till att stärka Malmö som studieort, inte minst genom att erbjuda ytterligare drygt 589 studenter ett ändamålsenligt boende, säger Armon Bar-Tur, partner och vd för BaseCamp Student.

– Vi tackar BaseCamp för förtroendet och ser framemot att vara med och bygga deras första etablering i Sverige. Det är särskilt inspirerande att bidra i ett så pass viktigt projekt som kommer hjälpa både studenterna samt öka Malmös attraktivitet som studieort, säger Cecilia Eneberg, arbetschef på Veidekke Bygg Syd.

Efter en gemensam samverkansfas med systemprojektering går projektet nu över i en totalentreprenad med projektering, byggnation och iordningställande. Projektet består av fyra byggnader för studentbostäder med tillhörande gemensamhetsutrymmen och anläggningar på fastigheten Tåten 1 i Västra Hamnen, Malmö. Byggnaderna kommer att totalt omfatta ca 20.000 kvadratmeter fördelat på 589 lägenheter inklusive gemensamhetsutrymmen. Källare kommer finnas under alla husen som kommer ingå i ett kringbyggt kvarter med varierande byggnadshöjder där högsta huset består av 10 våningar.

Kvarteret byggs med höga miljökrav och förutom krav från kvarterets hållbarhetsprogram kommer projektet att klassas enligt Breeam, nivå Very good.

Bygglov är erhållet och produktionen startar omgående med grundläggningsarbeten. Hela projektet beräknas klart under Q1 2023.