Nyheter

Merkurhuset i Göteborg kopplas ihop med världens fräckaste kontor

Merkurhuset på Skeppsbron har i mer än hundra år legat vid Göta älv centralt i Göteborg  – där många rederier har haft sina kontor. Den inre delen mot staden har varit ett tomrum under flera decennier då den delen av byggnaden revs och sedan dess varit en parkeringsplats.

Nu bygger Platzer Fastigheter och Bygg Göta världens fräckaste kontorsbyggnad.

– Det känns mycket bra att Skeppsbron i Göteborg utvecklas och vi är först ut, säger Claes Sjöström, projektledare på Platzer Fastigheter. Genom Stora Badhusgatan och Esperantoplatsen för vi samman staden, samtidigt som vi bygger ihop det nya med det gamla huset som kommer att ge spännande arkitektoniska kontraster.

Den nya byggnaden är på åtta våningar samt källare.

Företaget Forsman & Bodenfors hyr fem av dessa våningar med avsikten att samlokalisera sina verksamheter som legat spridda runt om i Göteborg. Två våningar är fortfarande lediga samt även restauranglokalen i gatuplan.

När det gäller utvecklingen av Skeppsbron har debatten varit hög i Göteborg. Men bortsett från det vill man nu bygga ett hus som berikar området.

– Trots att det är en byggnad med mycket glas får den en robusthet av det fina teglet. Byggnaden certifieras enligt Breeam och Beam Well, internationella certifieringar utifrån ett poängsystem. Det gamla huset, som är över hundra år, måste man ha respekt för och ingår i den viktiga gestaltningen och omsorgen, säger Claes Sjöström.

Den gamla palatsliknande byggnaden Merkurhuset uppfördes 1897 och ritades av arkitekten Ernst Krüger. Den nya delen av Merkurhuset som vetter in mot staden har inspirerats av hamnen och stenstadens kvartersstruktur.

Världens fräckaste kontor

– 2018 fick vi en förfrågan genom en upphandling om en totalentreprenad i partnering där det var många mjuka värden som ingick, berättar Matias Klysing, VD, Bergman & Höök Byggnads AB. Vi vann upphandlingen och under sommaren 2019 rev Platzer en del som vi var behjälpliga med och under hösten 2019 påbörjade vi markarbetena.

Bygget av stommen kom igång under våren 2020. Nu är det full fart på de invändiga arbetena.

Arbetet med de platsbyggda murade fasaderna har precis påbörjats. Fasaden består av ett mycket exklusivt tegel. Inget är standardiserat i projektet.

– Projektutvecklingen sker kontinuerligt i varje del som vi bygger, berättar Mattias Klysing. Det innebär stora krav på oss alla. Det finns många önskemål om material där marknaden ännu inte har hängt med, som exempelvis att vissa väggar ska vara beklädda med tyg som ska uppfylla både brand- och miljökraven. Det är en stor utmaning att ligga i framkant, men vi gillar det. För att få till runda fönster i takkuporna har vi använt avloppsrör i plast där vi svetsat på en ring för infästning och sedan satt in glas och därefter klätt in fönstren med plåt för att få det rätta uttrycket. Det ska se bra ut både nerifrån gatan och inifrån översta våningen.

Fakta:

Byggherre: KB Biet (Bygg Göta AB och Platzer Fastigheter AB)

Totalentreprenad: Bergman & Höök Byggnads AB

Arkitekt: Bornstein Lyckefors arkitekter AB

Illustration: Bornstein Lyckefors arkitekter AB