Nyheter

Grundläggning med dykare på Biblioteksgatan i Stockholm

En dramatisk brand i november 2017 ödelade det vackra huset i korsningen mellan Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i Stockholms city. Innandömet totalförstördes men den vackra stenfasaden var glädjande nog intakt.

– Projektet är unikt på många sätt, säger Niklas Engvall, projektledare hos Hufvudstaden. Genom att vi bibehåller fasaden kunde vi få fram en ny detaljplan på knappt två år – en process som i genomsnitt annars tar ca fem till sju år i Stockholm.

Ursprungliga byggnaden stod färdig 1897

Det var under sena 1800-talets byggrusch som det vackra hörnhuset uppfördes och invigdes 1897. Byggherre och byggmästare var Carl Gustaf Ohlsson och arkitekt den vid tiden högt anlitade Erik Josephson, som också var aktuell vid tiden som upphovsman bakom Grand Hotel i Saltsjöbaden och Djurgårdsbron.

Hörnhuset med stomme i tegel bestod i bostads- och butikslängor mot Biblioteks- och Jakobsbergsgatan och två smala gårdsflyglar mot norr och väster. Gatufasaderna som vätte mot Biblioteks- och Jakobsbergsgatan kläddes med röd roslagssandsten i olika schatteringar och smyckades med blommor, fåglar och apor. För detaljerna stod skulptören Christian Eriksson och karaktären är nationalromantik med anknytning till brittisk Tudorstil.

Lågorna förstörde stora delar av huset i en förödande brand 2017. I hörnhusets del mot Biblioteksgatan blev i stort sett hela byggnadens innandöme lågornas rov.

När det gällde gårdsflyglar och den del av fastigheten som har sin fasad mot Jakobsbergsgatan, brann vinden ned och den översta våningen brandskadades. Övriga våningsplan i byggnaden fick omfattande vatten- och rökskador.

– Byggnaden har den högsta ”klassningen” som byggnadsminnesmärke, säger Niklas Engvall. Det har förstås betytt stora utmaningar och särskild omsorg i projektet. Men vi kommer att nå dagens krav på energianvändning och vi återanvänder detaljer inifrån den äldre byggnaden – såsom exempelvis en kakelugn och träsniderier som klarat branden.

Grundläggning med dykare

Rivningsarbetena påbörjades i maj 2019 och pågick till september 2020. I oktober månad startade de relativt komplicerade grundläggningsarbete, som är spektakulärt och unikt även det. Det är nämligen så att grunden gjuts via undervattensarbete – för närvarande på fyra meters djup.

– Faktum är att vi har en pool eller en bassäng på cirka 800 kvadratmeter och undervattensgjutning för hela källarplanet utförs av synnerligen skickliga yrkesarbetande dykare från en entreprenör som vi anlitar. Det är samma teknik som används när brofästen gjuts, säger Niklas Engvall.

Efter uppbyggnaden ökar antalet bostäder från tidigare 9 till 11 och dessa centreras runt innergården i den del som har fasaden ut mot Jakobsbergsgatan.

Kontorsutrymme får sin placering i den resterande delen mot Jakobsbergsgatan, mot Biblioteksgatan och in mot gården. Den nya innergården får en ny utformning och struktur, blir större och får överlag större ljusinsläpp.

– Genom att fasaden gick att rädda är min bedömning att fastigheten kommer att uppskattas av såväl stockholmsbor som besökare – utvändigt får den behålla sin stjärnstatus samtidigt som den invändiga miljön får en modern utformning och är anpassad till en ny tid, säger Niklas Engvall.

Fakta:

Värde: 300-400 MKR

Byggstart: Höst 2019

Färdigt: Q4 2022

Byggherre: Hufvudstaden AB

Planansvarig: Stockholms Stad Stadsbyggnadskontoret

Betongentreprenör: Svenska Undervattensentreprenader

Grundentreprenör: Implenia Sverige AB

Rivningsentreprenör: Destroy Rebuilding Company AB

Pålningsentreprenör: Pål AB Svenska

Borrningsentreprenör: Drillcon AB