Nyheter

Helsingborgs nya park: Ångfärjeparken

Nu är det klart att den nya parken som byggs mellan SeaU och The Tivoli får namnet Ångfärjeparken. Under hösten 2020 efterlyste vi förslag från våra invånare på vad parken skulle heta. Hundratals förslag skickades in till staden via Facebook, Instagram och Helsingborg kontaktcenter och valet föll på namnet Ångfärjeparken.

Genom stadens Facebook-sida, Instagram och Helsingborg kontaktcenter kunde alla som ville engagera sig i vad vår nya park skulle heta.

Hundratals namnförslag kom in och några exempel var Tivoliparken, Sundsparken, Hamnparken, Kvickparken och Sjöfartsparken. Alla namnförslag som kom in togs till vara på, sammanställdes, kategoriserades och lämnades över till en jurygrupp bestående av representanter från staden.

– Vi i jurygruppen vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig och varit delaktiga i processen att komma fram till vår nya parks namn. Det var många bra namnförslag så det var inget lätt val men till sist kändes Ångfärjeparken väldigt självklar. Jag ser fram emot när vår nya mötesplats vid havet står färdig till sommaren och hoppas helsingborgarna tar den till sina hjärtan, säger Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare i Helsingborgs stad.

Jurygruppen, som bestod av stadsträdgårdsmästaren, stadsarkitekten, stadsantikvarien, en representant från lantmäteriet och en från ungdomsrådet, träffades två gånger i slutet av 2020. De diskuterade alla aktuella namnalternativ och enades då i förslaget Ångfärjeparken med motiveringen: Namnet Ångfärjeparken kommer av Ångfärjestationen som ligger i anslutning till parken, ett stenkast från dess ursprungliga plats. Ångfärjestationen inrymmer mycket historia som verkligen anknyter till platsen. Under gårdagens möte i stadsbyggnadsnämnden togs ett formellt beslutet om att godkänna det presenterade namnförslaget.

– Det är glädjande att helsingborgarna varit så aktiva i processen att namnge den här platsen. Ångfärjeparken känns som ett väldigt bra och naturligt val som knyter väl an till platsens historia och lyfter fram denna för kommande generationer, säger Christian Orsing, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Ångfärjeparken blir en park med härlig sundsutsikt, grönska och en spännande fontän. Här kan besökare slå sig ner för en lunch eller picknick och det blir också utrymme för olika evenemang. Ångfärjeparken ska stå klar till sommaren om allt går enligt plan.