Nyheter

Öjersjö Storegård färdig

Under två år har skolan Öjersjö Storegård byggts om. Nu är ombyggnationen färdig med nya klassrum, grupprum, större matsal och fler gemensamhetsytor.

De senaste två åren har det byggts om på Öjersjö Storegård. Nu är det färdigbyggt och de nya lokalerna innebär stora förändringar för både elever och lärare på skolan.

– För högstadieeleverna blir det en stor skillnad när de kommer tillbaka efter fjärrundervisningen, säger Susann Rehn, rektor på Öjersjö Storegård.

Nya salar, grupprum och gemensamhetsytor

– Vi har byggt ut skolan med två nya huskroppar. Sedan har vi även byggt om väldigt mycket inne i skolan, säger Erik Elgered, projektledare på Partillebo.

Ombyggnationen har blivit färdig i etapper. Sammantaget handlar det om cirka 20 nya klassrum, däribland nya salar för hemkunskap och bild, samt musiksalar som nu ligger intill varandra. Den gamla idrottshallen har fått ett nytt våningsplan med klassrum. Därutöver har 16 grupprum tillkommit, fler gemsamhetsytor, större matsal och biblioteket har fått en ny central plats i skolan.

Öjersjö växer

Bakgrunden till ombyggnationen är att Öjersjö växer:

– I våra prognoser ser vi att bara fram till 2024 ökar befolkningen i Öjersjö med nästan 900 personer. Vi behöver därför bereda plats för kommunal service och skolan är en viktig del av servicen, säger Shahab Lazar, lokalstrateg på Partille kommun.

Öjersjös expansion märks också på Öjersjö Storegård. Antalet elever har ökat och förväntas öka det kommande läsåret. Men skolans lokaler har inte riktigt räckt till. Fram till juni i år har fyra klasser fått sin undervisning i moduler nära skolan och undervisningen i musik och hemkunskap har förlagts till Öjersjö Brunn. Men i och med ombyggnationen kan nu verksamheten samlas i Öjersjö Storegårds lokaler.

Bättre förutsättningar

Fler klassrum ger bättre förutsättningar för undervisningen, förklarar Susann Rehn. Inte minst skapar musik-, bild-och hemkunskapssalarna nya möjligheter. Men även för de övriga ämnena blir det möjligt att bättre anpassa klassrummen för undervisningen. Fler klassrum leder också till en mer hållbar schemaläggning.

Sammantaget innebär ombyggnationen att det känns lite som en nystart på Öjersjö Storegård, menar Susann Rehn:

– Det känns fräscht på skolan och det ska vi förvalta tillsammans med eleverna.