Nyheter

Stor expansion av Norrlands Universitetssjukhus

Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå är i behov av att både expandera och renovera för att möta framtidens krav på hälso- och sjukvård. Därför pågår det just nu flera bygg- och renoveringsprojekt runt omkring sjukhuset.

Ett av dessa projekt är den helt nya byggnaden för psykiatrisk vård som kallas Byggnad 28. Som ventilationsentreprenör för de 33 000 kvm anlitades Caverion.

Ny byggnad för psykiatrisk vård

Byggnad 28 är en helt ny byggnad inom sjukhusets område som byggs intill sjukhusparken och Holmsundsvägen. Här gör man bland annat plats för att samla vårdavdelningar för barn- och ungdomspsykiatri (BUP), vuxenpsykiatri, rättspsykiatrisk vård och daglig verksamhet. Det byggs även lokaler för administration, forskning och utveckling.

Projektledare inom ventilation

Jonas Andersson sitter på Caverions kontor i Umeå, eller egentligen sitter han väldigt sällan på kontoret. För det mesta är han ute på de byggen där han arbetar som projektledare. I perioder har Jonas allt fokus på ett projekt medan han ibland arbetar med flera parallella projekt samtidigt. Just nu projektleder han flera uppdrag varav ett är installationen av ventilation på Byggnad 28 på NUS.

Komplicerat på många sätt

– Detta är ett jätteroligt projekt! Utmaningarna blir större och mer komplexa när projekten är så här stora och då håller man sig på tå. Ju större projekt desto roligare! Det är också väldigt roligt att få jobba i lag tillsammans med våra montörer som vi gör i projekt som detta, säger Jonas.

I januari 2019 påbörjades markarbetet efter att de gamla sjukhusbyggnaderna på platsen hade rivits. På hösten samma år påbörjades Caverions arbete och de är nu i full gång med att montera ventilationen i den 33 000 kvm stora byggnaden. Förutom att storleken på byggnaden gör projektet komplicerat ställs oerhört höga krav på både energieffektiviteten och inomhusklimatet. Även lokalernas ändamål inom psykiatrin bidrar till ökad komplexitet då inget av det som monteras får bestå av lösa delar eller något som enkelt går att ta bort.

Bästa val-sortiment

Caverion har tagit fram något som de kallar för ett Bästa val-sortiment. Det är produkter för installation som är noggrant utvalda från Caverions prioriterade leverantörer. Syftet är att skapa ett effektivt inköpsbeteende och göra så att projektledare och andra som ska beställa produkter hittar rätt direkt. Bästa val-sortimentet har tagits fram utifrån kriterierna montagevänlighet, kvalitet, miljö och pris. Här är Bevego en av de prioriterade leverantörerna med en mängd produkter i Bästa val-sortimentet.

– I detta projekt valde vi att köpa in alla ventilationskanaler och allt montagematerial från Bevego för att deras produkter lever upp till de högt ställda kraven i projektet. Det är enkelt att välja Bevego, det är aldrig något som strular och deras leveranser fungerar alltid precis som de ska, säger Jonas.

1-2 långtradare med ventilationskanaler i veckan

Det är en stor byggnad och det krävs många längder med ventilationskanaler. Bevego levererar 1-2 långtradare i veckan med material till Byggnad 28, och på en vecka sitter allt det levererade materialet på plats.

Något som Jonas uppskattar är att han via Caverions inköpssystem kan gå in och lägga en beställning digitalt direkt till Bevego. Samtidigt har han bra kontakt med Bevegofilialen i Umeå dit han kan vända sig när det behövs. Det händer att det tillkommer saker längst vägen i projektet och då är det enkelt att beställa via den lokala Bevegobutiken och få detta levererat direkt till bygget. Även då används Caverions inköpssystem för att samla beställningarna till Bevego digitalt.

Ett halvårs framförhållning

För att kunna vara så effektiva som möjligt planerar Jonas för ett halvår framåt och försöker sätta ett ungefärligt schema över hur han tror att situationen kommer bli, hur mycket resurser han behöver ha på plats och vilket material som behöver beställas.

– Vi är ju beroende av de andra entreprenörerna och då gäller det att ha framförhållning, sedan får man alltid ändra schemat lite efterhand. Att det blir rätt i materialleveransen är otroligt viktigt för oss, om det felar kan det hända att vi står utan material och då stannar hela arbetet upp. Vi beställer material drygt en till två veckor innan vi behöver ha det på plats, då vet vi exakt vad vi behöver och Bevego har snabba ledtider så det fungerar oerhört bra, säger Jonas.

Beräknas vara klart våren 2022

Under hösten 2021 beräknar Jonas att Caverion är färdig med monteringen av all ventilation. Efter det kommer ca 6-8 månader då alla funktioner i byggnaden ska driftsättas. Då fortsätter arbetet med injustering och intrimning för Jonas och teamet.

När byggnaden står klar under 2022 kommer namnet i dagligt tal vara Nya Psykiatrin. Det blir en byggnad med vårdavdelningar med utsikt över sjukhusparken och älven. I byggnaden kommer det också finnas fyra gårdsrum som patienterna har tillgång till för att få daglig utevistelse. Det blir dessutom en riktigt energieffektiv byggnad!

Byggherre: Region Västerbotten
Byggentreprenör: Nåiden Bygg
Vententreprenör: Caverion Sverige
Materialleverantör av ventilation: Bevego
Arkitekt: LINK Arkitektur