Nyheter

Bättre boendemiljö för kommunens äldre i Ängelholm

Åsbytorp, Karlsgården och Kungshaga var först ut i en omfattande renoveringsplan för Ängelholms kommuns äldreboenden. Nu ska nämnden för omsorg och stöd ta beslut om vad som ska hända med resten av kommunens boenden.

De flesta av kommunens särskilda boenden är byggda under 1960- och 1990-talet, en del av dem omoderna och uppfyller inte dagens krav på arbetsmiljö- och säkerhet. Därför tog kommunstyrelsen hösten 2019 beslut om en omfattande renoveringsplan. Samtidigt fick nämnden för omsorg och stöd ett uppdrag att utvärdera samtliga boenden och ta ställning till om lokalerna ska renoveras, ersättas eller avvecklas,

I förslaget som nämnden nu ska ta ställning till föreslås att Åshaga i Hjärnarp rivs till förmån för ett nytt, större särskilt boende med 80 platser.

Dessutom föreslås att Willan, Solhaga, Viktoriagården, Bokhöjden, Solängen, Munkaljungbygården och Bäckagården avvecklas som särskilda boenden och att lokalerna görs tillgängliga för någon annan verksamhet. Av dessa bedöms Willan och Viktoriagården ha mycket goda förutsättningar att göras om till trygghetsboenden.

För Karlslund och Kvarnliden, som är nya boenden och i gott skick, föreslås ingen förändring utan att verksamheten ska fortsätta som vanligt.

– Att skapa en bättre boendemiljö för våra äldre går helt i linje med vår framtidsförklaring och vad vi lovade våra väljare efter valet. Vi medvetna om att flytt och renovering kan skapa oro hos boende, anhöriga och personal. Men genom det här arbetet kan vi säkra framtidens boendemiljö och fortsätta bedriva omsorg med hög kvalitet, säger Ingela Sylwander (M), ordförande i nämnden för omsorg och stöd.

Efter att nämnden för omsorg och stöd har beslutat i ärendet ska det vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.