Nyheter

Svensk Husproduktion vinner nytt markanvisningsavtal

Svensk Husproduktion har vunnit ännu en markanvisningstävling, denna gång utlyst av Linköpings kommun, för fortsatt bebyggelse i Vikingstad, söder om Linköping. I området Bankeberg kommer Svensk Husproduktion att uppföra 28 st gavelställda radhus på 116 kvm i BRF Åkerholmen, byggda under varumärket LB-Hus.

Svensk Husproduktion vann markanvisningen med sin projektidé att trygghet skapar trivsel och boendekvalitet, med fokus på att de boende lär känna varandra via gemensamma ytor och mötesplatser och på så vis känner trygghet i området.

Motivering från bedömningsgruppen på Linköpings kommun låter:

”Med en grund i rika utemiljöer och hållbara sociala inslag skapar Svensk Husproduktion ett anbud som främjar mobilitet och ett arkitektoniskt förslag, inspirerat av trädgårdsstaden. Förslagets styrka är en tydlig struktur med ett väldefinierat gårdsrum och med gemensamma parkeringar som inte blir dominerande i kvarteret. Förslaget har ett tydligt förhållande mot gatan som bedöms passa bra in i området. Svenskproducerade bostäder tillsammans med hårda krav mot underentreprenörer vad gäller miljöarbete skapar bra förutsättningar för att arbeta mot ett koldioxidneutral Linköping 2025.”

I projektet planeras även en lummig innergård med många mötesplatser. Det kommer bl.a. att byggas ett felleshus* i form av ett växthus. Där kommer de boende att ha möjlighet till odling, använda lokalen för gårdsfester, barnkalas m.m. Föreningen kommer även att ha en elcykelpool, med laddning av cyklarna från solpaneler på taket av föreningens fastighetsförråd.

– Vi är väldigt glada att vi får förtroendet att bygga det här området och genomföra vår projektide, säger Anna Bjerke, Projektutvecklare på Svensk Husproduktion. Mitt hjärta klappar lite extra när Svensk Husproduktion nu ska bygga i min hemkommun. Vikingstad växer och är en dröm för barnfamiljen. Jag ser fram emot försäljningsstarten som beräknas ske hösten 2021. Planerad tid för de första inflyttningarna är senare delen av 2022.