Nyheter

”Vision Gårdsten 2025”

– Det här bygget är en del av Göteborgs Stads jubileumssatsning ”Bostad 2021” för stadens 400-årsjubileum som syftar till att skapa 7000 nya bostäder utöver ordinarie produktion. Projektet är även en del av ”Vision Gårdsten 2025”, som omfattar 1000 nya bostäder de närmaste åren, berättar Framtidens projektchef Henrik Jarledal om projektet Saffransgatan Gårdsten i nordöstra Göteborg.

Framtiden Byggutveckling i Göteborg bygger flerbostadshus i Gårdsten på uppdrag av Gårdstensbostäder. 42 nya lägenheter i ett hus i vinkel ska stå klart för inflyttning hösten 2021.

Det blir ett bostadshus i fyra våningar med 42 hyreslägenheter för målgruppen seniorer 55+. Det blir ett hus i vinkel med ett flertal entréer. Det ligger nära grönområden och Gårdstens Centrum.

– Då bostadshuset bygger in det parkeringshus vi nyligen uppfört, blir alla lägenheterna enkelsidiga bostäder med långa korridorer, lite hotellartat, säger Henrik Jarledal. Alla bostäder vetter mot den nya lågfartsgatan utanför.

Lägenheterna blir ettor till treor med tonvikt på tvåor. Tvåor och treor får egna uteplatser alternativt inglasade balkonger och ettorna får franska balkonger. Genomgående standard är parkettgolv respektive kakel och klinker i badrum.

Byggnaden uppförs med stålpelare och utfackningsväggar och skalväggar invändigt. Fasaderna blir murade och taken får bandtäckt mörkgrå plåt, som förses med solceller.

– Solcellerna kommer framför allt att försörja tekniken i huset med el. Vi söker också statligt investeringsstöd som ju kräver minst 56 procent av energikraven i BBR.

Integrerat p-hus

Bygget påbörjades i juni i år och i december är det tätt hus. Enligt planen ska det nya bostadshuset stå klart i oktober 2021.

I tidigare entreprenad uppfördes ett P-hus för att frigöra markytor som tidigare använts för cirka 350 markparkeringar och som nu bebyggs med bostadshus. P-huset byggs in i ena långsidan och en kortsida för att synas så litet som möjligt. Därav de ensidiga lägenheterna mot lågfartsgatan.

Tasbud Sverige AB med koncernbolag i Polen har fått utförandentreprenaden:

– Saffransgatan Gårdsten är ett viktigt uppdrag för oss. I våra projekt lägger vi alltid stor vikt vid kvalitet och aktualitet samt ekologi och säkerhet på byggarbetsplatsen. Korrekt utvald personal med erfarenhet få den svenska marknaden, tillsammans med hjälp av specialister från vår internationella grupp, är en nyckel till framgång. Det säger PhD Andrzej M Czapczuk, styrelseordförande i Tasbud Sverige AB.

Ett omfattande bostadsbyggande

”Vision Gårdsten 2025” präglas bland annat av byggnation av nya bostäder och verksamheter, nya lågfartsgator och gångvägar som bidrar till ökad rörelse på gator och gångvägar. Tryggheten i området ska stärkas genom att fler boende bor nära de allmänna ytorna.

Över huvud taget är det mycket byggnation vid Saffransgatan i Gårdsten. Egnahemsbolaget och Bo Trygg uppför bostäder och Göteborgs Lokalförvaltning ska bygga en helt ny skola. Även Serneke bygger mycket i Gårdstens centrum.

FAKTA:

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB

Generalentreprenör: FBI Tasbud SA

Byggentreprenör: FBI Tasbud SA

Entreprenadkostnad: 54 MSEK