Nyheter

Serneke bygger ny kriminalvårdsanstalt i Göteborg

Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Specialfastigheter för att utveckla kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome söder om Göteborg. Parterna har sedan tidigare ett ramavtal.

I Lindome söder om Göteborg ligger Kriminalvårdens kvinnoanstalt Sagsjön som inom de närmaste åren ska bli större, säkrare och ännu mer anpassad till kvinnors behov av sysselsättning. Serneke har sedan tidigare ett ramavtal med Specialfastigheter där bolaget är en av fyra aktörer att dela på entreprenader värda totalt cirka 8 – 10 miljarder kronor. Sernekes ramavtal omfattar projekt i hela landet värda över 100 miljoner kronor. Nu har parterna tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans utveckla kvinnoanstalten Sagsjön i Lindome.

Det råder idag stor platsbrist på Kriminalvårdens anstalter och häkten. Utvecklingen av anstalten Sagsjön är en del i att åtgärda detta. Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.

Anstalten kommer att ha säkerhetsklass 2 och 3, där klass 2 idag är den högsta för kvinnor. Ett tiotal platser kommer dock att få högre säkerhet, vilket gör att Sagsjön blir ett alternativ för att ta emot även interner med de högsta säkerhetskraven.

– Specialfastigheter är en stor kund som bygger och utvecklar åt svenska staten. Idag finns ett stort behov av anstalter, både i västra Sverige och i övriga landet. Därför är det kul och viktigt för oss på Serneke att fortsätta vårt fina samarbete med Specialfastigheter i projektet med anstalten Sagsjön, säger Michael Henningsson, arbetschef på Serneke.

Det nu undertecknade avtalet är ett samverkansavtal i fas 1 som innebär att beställare och entreprenör jobbar tätt tillsammans med planering och ekonomi för projektet. I en fas 2 utförs själva entreprenaden. Den överenskomna ordersumman inkluderas i det kvartal då entreprenadkontrakt tecknas.

Byggstart är beräknad till våren 2021 och anstalten ska vara helt färdigställd 2024.

Foto: Specialfastigheter