Nyheter

Slutbesiktningen klar av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus

I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu är det dags att lämna över den stjärnformade byggnaden mitt inne på sjukhusområdet till verksamheten.

2017 påbörjade om- och tillbyggnadsprojektet psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. I och med att slutbesiktningen är godkänd lämnas byggnaden över till verksamheten.

– Projektet har bjudit på en del utmaningar eftersom vi byggt mitt inne på sjukhusområdet, men det är också lite spännande att vara med och skapa en sådan här lite speciell byggnad, säger Andreas Tyrén, projektledare på Västfastigheter.

Det speciella med psykiatrins kvarter är dess form. Nybyggnationen har ett stjärnformat utseende och i anslutning till denna byggs ett torg och en entrébyggnad med källare. Den nya entrébyggnaden sammanlänkar den nya byggnaden med den befintliga. Det nya huset är ritat av White arkitekter som vann regionens arkitekttävling för projektet.

Fastigheten är på 17 700 kvadratmeter fördelat på 5 plan. Men trots sin storlek upplevs fastigheten inte som institution. Att använda trä, tänka över logistiken och skapa gott om ljusinsläpp har gett önskat resultat.

– Tomten ligger i direkt anslutning till skogen och läget på fastigheten gör att den får lite olika karaktär beroende på var man är. Åt väster får man en känsla av sammanhang, där finns entrén och kontakt med övriga verksamheter. Åt öster känns det lite lugnare eftersom man får kontakt med naturen. Där finns också utegårdar delar av verksamheterna, säger Patrik Eriksson, förvaltare på Västfastigheter.

Fastigheten är anpassad efter verksamhetens behov och har utvecklats i samråd med Södra Älvsborgs sjukhus. Projektet som är den största satsningen någonsin på psykiatrisk vård i Borås är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.

FAKTA

Tidsplan byggprojekt: 2017–2022

Inflyttning i nybyggnation: 2020–2021

Inflyttning i ombyggnation: 2022  (Ombyggnationen av den äldre fastigheten påbörjas 2020 och planeras stå klar 2022.)

Huvudentreprenör: Peab

Kostnad: 898 miljoner kronor

Bild av patrick gantz