Nyheter

Rikshem bygger hyresrätter i Halmstad

Rikshem utökar sitt fastighetsbestånd i Halmstad och bygger 92 hyresrättslägenheter i stadsdelen Fyllinge. Byggstart sker under hösten 2020 med beräknad inflyttning sommaren 2022.

Projektfastigheten Nåden utvecklas i samarbete med byggkoncernen Serneke och de 92 hyresrättslägenheterna uppförs i stadsdelen Fyllinge, ett bostadsområde med natursköna omgivningar beläget strax sydost om Halmstad centrum.

Rikshem äger sedan tidigare 12 samhällsfastigheter i Halmstad och bygger för närvarande ytterligare 267 hyreslägenheter fördelat på två separata byggprojekt

– Projektet Enheten i det centralt belägna friluftsområdet Galgberget samt projektet Bonden i det nya centrala bostadsområdet Västra Förstaden.

– Det är roligt att få presentera ännu ett bostadsprojekt i Halmstad, en stad i tillväxt. Efterfrågan på bostäder är stor och vi ser fram emot att snart kunna erbjuda moderna hyresrätter av god kvalitet och bidra till att göra Halmstad ännu mer attraktivt och trivsamt att bo i, säger Håkan Carlsson, fastighetschef Halmstad, Rikshem. 

Lägenheterna byggs i en etapp i två friliggande 3 ½-planshus och är fördelade på 1 till 4 rum och kök. Beräknad inflyttning är sommaren 2022.