Nyheter

Nu blomstrar Byggros tak på NCC:s nya kontorsbyggnad

I Järva Krog är arbetet med NCC:s nya stadsdel i full gång. Den nya kvarterstaden kommer att husera såväl privatpersoner som företag och restauranger, och genom kvarteret är moderna och gröna lösningar den röda tråden. I år färdigställdes kontorsbyggnad nummer två av tre. På toppen av husen hittar man gröna tak, levererade av Byggros AB, som ska optimera dagvattenhanteringen och skapa en hälsosam miljö för såväl växter som insekter.

Stockholm växer och det gör även behovet av kontor och bostäder. Därför utvecklar bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC en helt ny stadsdel i Järva Krog, där bostäder, kontor, butiker och andra företag snart kommer att bli grannar.

Förra året uppfördes kontorsbyggnaden K12, med bland annat NCC:s nya huvudkontor, och nu står även nästa byggnad – K11 – redo att intas av diverse hyresgäster. Trots två olika hus är där minst en sak som båda byggnader har gemensamt. På taket hittar man nämligen växande sedumtak från Byggros AB, som ska hjälpa till att optimera dagvattenhanteringen, höja biodiversiteten och skapa en hälsosam miljö för humlor, bin och andra insekter.

Hög växtlighet möter höga krav

I arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Järva krog har hållbarhet och hälsa stått i fokus. Och efter krav från Solna kommun om att fördröja dagvatten och höja stadens biodiversitet, beslutade sig NCC för att investera i sedumtak till sina nya kontorsbyggnader.

David Ohlsson, projektchef hos NCC Building Sweden, berättar:

– På NCC har vi som mål att minimera miljöpåverkan så mycket vi kan, och både K11 och K12 är BREEAM Excellent-certifierade byggnader. Det betyder att fastigheten möter hårda krav när det kommer till hållbarhet och miljöprestanda, så att välja sedumtak var därför en passande lösning. Men valet berodde även mycket på de krav vi fick ställda på oss från Solna stad gällande både omhändertagandet och fördröjningen av dagvatten, samt krav på att skapa en trivsam miljö för humlor och biotoper – något ett sedumtak verkligen hjälper till med.

Dagvatten, bibäddar och ängssådd

Fördelarna med ett grönt tak är bland annat att det håller tillbaka upp till 70 % av den årliga nederbörden, reducerar skadliga partiklar i luften och ger nya möjligheter för flora och fauna. På toppen av NCC:s nya byggnader valde man att lägga ett platsbyggt grönt tak med högre prestanda än de vanligt förekommande tunna sedummattorna. Torbjörn Bloom, konsult hos Byggros AB som levererat det gröna taket, förklarar:

– Det som skiljer denna platsbyggda gröna lösningen mot vanliga sedumtak är främst tjockleken på jordsubstratet och de vattenhållande skikten under substratet. Dessa gör att NCC:s tak kan generera en frodigare växtlighet och att den vattenhållande förmågan ökar avsevärt, vilket är det som primärt eftersträvas när dagvattenledningarna allt oftare överbelastas vid större regnmängder. Vanliga sedummattor tenderar att vara väldigt tunna, så pass tunna att växtligheten minskar betydligt efter ett par år. Med vårt sedumsystem får man ett grönt tak lagt från grunden, som kommer att växa som mest från år två och framåt.

Torbjörn Bloom avslutar:

– Dessutom har vi även lagt in två områden med bibäddar och bibäddsand, som kombinerat med ängssådd ger högre växtlighet och är bra för humlor, bin och andra insekter. Om man, som i detta fall, har behov av en högre vattenhållande förmåga och vill höja biodiversiteten, är detta system ett väldigt bra alternativ.