Nyheter

Strategisk Arkitektur utvecklar Skanskas nya kontor i Citygate i Göteborg

Strategisk Arkitektur har tillsammans med Skanska tidigare utvecklat en rad framgångsrika projekt, inklusive Skanskas huvudkontor ”Entré Lindhagen” i Stockholm. När Skanska nu har beslutat att flytta sitt Göteborgskontor till det egna projektet Citygate i Gårda har Strategisk Arkitektur fått uppdraget att utveckla det nya kontoret utifrån Skanskas verksamhet och behov.

Skanskas kontor i Göteborg upplevs som väldigt uppdelat och saknar interna gemensamhetsytor. Det önskas mer puls och naturliga mötesplatser.

Citygate är ett visionärt Skanska-projekt, ritat av Henning Larsen Architects, som kommer att bli nordens högsta kontorshus med 36 våningar. Med ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden och stort fokus på hälsa och välmående kommer byggnaden att certifieras enligt LEED och WELL. Skanska kommer själva att nyttja två våningsplan i den generösa lågdelen, med en stor trappa som sammanbinder våningarna.

Strategisk Arkitektur hjälper Skanska med analys av behov, samt gestaltning av lokaler och inredning för cirka 400 medarbetare i Citygate. Det nya kontoret omfattar 5 300 kvm som kommer att anpassas för flexibla arbetssätt som främjar samverkan och fokuserat arbete och som upplevs öppet och välkomnande.

Att samlas på två stora våningsplan är ett sätt att knyta ihop Göteborgskontoret och skapa effektiva och flexibla ytor för samarbete. Öppenheten främjar rörlighet inom kontoret och det finns gott om ytor för återhämtning. Hälsa och välmående är något som beaktas extra mycket i projektet.

– Vi är glada och stolta över att än en gång få hjälpa Skanska med sina egna lokaler, och vi ser fram emot att jobba vidare med Göteborgskontorets utformning och inredning. Det finns en stark hållbarhetsprofil för byggnaden och är ett av Skanskas värdeord och fokusområden. Att vårt arbete ska ligga i framkant gällande både byggd och mänsklig hållbarhet känns extra spännande, säger Christian Hörgren, ansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur.

Under sommaren 2020 skrev Skanska hyreskontrakt för att flytta in i sitt eget prestigeprojekt år 2022.