Nyheter

Wihlborgs vinner pris för ett miljömässigt hållbart byggande

Idag har Wihlborgs fastighet Origo i Hyllie tilldelats priset Gröna Lansen. Priset som delas ut varje år av Malmö stad, belönar ett miljömässigt hållbart byggande som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil.

När Wihlborg skapade Origo tog man fasta på lugnet och fokuset som många gillar med att jobba hemma. Med det i åtanke skapade man en fastighet med extra skön jobbatmosfär och smarta tjänster i huset.

Men man skapade också ett miljömässigt hållbart hus som ska leva i många år framöver. Fastigheten skapades med hög ambition inom både miljö och hållbarhet och vinsten av Gröna Lansen-priset 2020 är en bekräftelse på att man arbetar på rätt sätt med Wihlborgs hållbarhetsambitioner.

Juryns motivering till Origo:

”Origo är arbetsplatsen som känns nästan som hemma. Här förenas ett genomgående miljö- och hållbarhetstänk med en omsorg om trivsel och välbefinnande. Varje kontorsdel har en egen balkong med plats för utevistelse, växtlighet och odling. Genom volymhantering och gestaltning samspelar projektet väl med bostadsområdet runtomkring och ger en ny dimension till kontorshus. Bekväma cykelparkeringar på bottenplan och omklädningsrum i direkt anslutning uppmuntrar till cykelpendling. Miljöbyggnad Guld och ett eget miljöprogram med utökade kravställningar, förverkligar de höga ambitionerna från projektering till genomförande och gör Origo komplett.”

Solceller, grönytor och laddstolpar

På taket har man installerat solceller som bidrar med hållbar el till fastigheten men även grönytor i form av sedum som medverkar till dagvattenfördröjning. Varje balkong har planteringslådor med blommor och klätterväxter för att skapa den gröna och sköna balkongytan där hyresgästerna kan få en stund avkoppling i gränslandet mellan hemma och på kontoret. I garaget finns det möjlighet för laddning av elbilen och i cykelförrådet finns möjlighet för laddning av elcykel samt utrustning för cykelservice.