Nyheter

Confidence levererar säkerhetsanläggning till Kriminalvården i Falun

Kriminalvården tecknar avtal med Confidence om leverans av integrerat säkerhetssystem till ett värde av 2,3 MSEK. Avtalet om leverans är det första som kopplas till det ramavtal som inleddes i april 2020.

Leveransen inkluderar en överordnad säkerhetsplattform från Lenel som integrerar bland annat larm, överfall, inpassering och kameraövervakning. Arbetet påbörjas omgående. Slutleverans kan med anledning av rådande pandemi inte anges vid denna tidpunkt.

Efter att ha kvalificerat sig som ramavtalspartner vid inledningen av 2020, är leveransavtalet för Frivården och NTE, Nationella Transportenheten i Falun, en viktig bekräftelse på bolagets förmågor.

Confidence har, i konkurrens med de sju övriga ramavtalsparterna, erbjudit en vinnande kostnadseffektivitet som uppfyller Kriminalvårdens höga krav på funktion och driftsäkerhet.

Erfarenheter från säkerhetslösningar, bland annat för Täby kriminalvårdsanstalt, tillsammans med bolagets långsiktiga satsning på specialistkompetens inom de områden som efterfrågas av kriminalvården ger nu bolaget denna strategiskt viktiga affär.

Kriminalvården ingår i Confidence prioriterade målgrupp kritisk infrastruktur. Den långsiktiga satsningen på målgruppen innebär att bolaget positionerat sig som en ledare genom kompetensutveckling och aktiva val av avancerad teknik med hög integrationskapacitet. Affärspåverkan för målgruppen kritisk infrastruktur är lägre under den rådande pandemin och uppvisar en generellt lägre påverkan under konjunktursvängningar. Orderingången under andra kvartalet ökade, trots pågående pandemi, med 18 procent där merparten av ökningen representeras av kunder inom bolagets viktiga målgrupp kritisk infrastruktur.

– Detta avtal ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet. Satsningen på kompetens och på målgruppen kritisk infrastruktur fortsätter nu med oförminskad intensitet, säger Mikael Pettersson vd på Confidence.