Nyheter

Förändrad tidplan för Jubileumsparken i Göteborg

Park- och naturnämnden, Göteborgs Stad, fick vid sitt möte den 24 augusti 2020 information om Jubileumsparken i Frihamnen:

Så snart överklagandeprocessen för tilldelningsbeslut för upphandling av entreprenör är avslutad, planerar park- och naturförvaltningen att börja bygga Jubileumsparkens första permanenta etapp på land.

Förvaltningen bedömer att det tar ett år från det att överklagandeprocessen är klar till dess att Jubileumsparkens första permanenta etapp på land står klar.

– Vår planering bygger på att en grundläggande parkstruktur på land behöver byggas ut först, för att framöver även kunna bygga ut andra anläggningar, till exempel ett större flytande hamnbad. Hamnbadet kan byggas så snart det finns finansiering för det, dock tidigast 2022, säger Anna Sara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnde