Nyheter

Serneke bygger ny brandstation i Uddevalla

Serneke har tecknat ett samverkansavtal med Uddevalla kommun för byggnation av en ny brandstation åt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Uddevallas nya brandstation ska uppföras på fastigheten Halla-Stenbacken, som ligger intill Exercisvägen och Västgötavägen i Uddevalla kommun. Arbetet sker i samverkan mellan Serneke, Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän.

Brandstationen har en beräknad yta på totalt cirka 3 600 kvadratmeter med tillhörande infrastruktur. I projektet ingår även byggnation av en cirkulationsplats med anslutande gator och övrig infrastruktur i anslutning till brandstationen.

– Med den nya brandstationen säkerställs en viktig samhällsfunktion för många år framöver samtidigt som vi i projektet också förbättrar trafiksituationen i området. Vi ser mycket fram emot att i samverkan med Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän utforma och uppföra en räddningsanläggning i absolut toppklass, berättar Christoffer Sundin, arbetschef på Serneke.

Samverkansprojektet kring den nya brandstationen med omgivande infrastruktur är uppdelat i flera delar med vardera två faser, där projektering och budgetering sker i fas 1 och byggnation i fas 2. Delprojekten kan avropas under projektets gång. Planerad byggstart av cirkulationsplats är november 2020 och projektet beräknas stå färdigt under 2023 då den nya brandstationen tas i drift.

– Så roligt och spännande att vi äntligen kan påbörja projekteringen och byggnation av brandstationen med tillhörande infrastruktur. Detta har uddevallaborna väntat länge på. Min förhoppning är att vi ska få till en modern och komplett brandstation inom området som är anvisat för projektet, säger Birgitta Andersson, projektledare på Uddevalla kommun.