Nyheter

Studiebesök vid spårbyte med Inhouse Tech

I sommar har medarbetare från Inhouse Tech varit på studiebesök vid spårbytet på sträckan Borås-Hillared som är en del av kust-till-kust-banan. Ett projekt där Inhouse Tech är med i Trafikverkets projektledarorganisation.

Det blev en lärorik och spännande dag för gruppen som var med och såg den imponerande, nästan kilometerlånga, spårbytesmaskinen som byter ca 200 meter spår per timme. Frågorna och diskussionerna var många, allt från jämställdhet och arbetsmiljö till rena teknikaliteter.

Projektet har pågått sedan 2018 med planering och upphandling. Sommaren 2019 påbörjades arbetet ute längs banan då kabelsänkning och kabelbyten utfördes. Tidigt under våren 2020 levererades långräler utmed banan och en hel del förberedande arbeten utfördes.

Vid midsommar stängdes spåret av för att kunna påbörja de stora arbetena. Bland annat har det utförts markåtgärder, broinspektioner samt tre växelbyten med nya Easyswitch-driv. Det nya spåret är något högre då det har bytts från 50- till 60-kilosräl med betongslipers.

På grund av detta har även järnvägstunneln genom Aplared påverkats genom sänkning av tunnelbotten. Mitt under semesterperioden startade sedan den stora kombinerade spårbytes- och ballastreningsmaskinen för att under 11 dagar byta ut 22 km spår.

Nu, tidigt på morgonen den 17:e augusti öppnas kust-till-kust-banan på sträckan Borås-Hillared för trafik igen.

Banan har då varit avstängd i drygt 8 veckor för spår- och växelbyte.

När alla efterarbeten med spårriktning, makadamkomplettering, neutralisering och återmontage är klart kan vi se trafiken rulla igång och ta ett par dagar ledigt innan vi fortsätter med nästa järnvägsprojekt.