Nyheter

Fler Bostäder bygger hyreslägenheter och p-hus i Vipeholm i Lund

Veidekke har fått i uppdrag av Fler Bostäder att bygga 99 hyreslägenheter med tillhörande p-hus i Vipeholm i Lund. Projektet är en totalentreprenad i samverkan som är uppdelad i två etapper.

Kontraktssumman för första etappen som påbörjas nu är på ca 86 MSEK och de första lägenheterna i projektet beräknas vara färdiga för inflyttning i december 2021.

– Det känns bra att vi nu är igång även i Lund med att erbjuda prisvärda lägenheter som fler har möjlighet att efterfråga, säger Magnus Knutsson, VD Fler Bostäder i Sverige AB.

Första etappen av projektet som går under namnen Vipemöllan och Polygonen omfattar 99 hyreslägenheter i två huskroppar med tillhörande p-hus i två plan. Projekteringen påbörjas omgående och byggstart planeras ske i oktober. Planerad inflyttning för första etappen sker i december 2021 till mars 2022.

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett nära samarbete med Fler Bostäder. Jag är övertygad om att vi genom samverkan och ett involverande arbetssätt kommer ta tillvara på allas kompetens och tillsammans leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Fredrik Bergkvist, arbetschef för Veidekke Bygg Syd.

En option finns för andra etappen i projektet. Här planeras det för 114 hyreslägenheter i tre huskroppar som tas fram i samverkan mot en fastlagd målkostnad. Ambitionen är att påbörja byggnationen i början av 2021 efter beviljat bygglov och aktivering av optionen.