Nyheter

Landvetter Södra en del av världsutställningen för hållbar stadsutveckling 2030

I juni lämnade de statliga utredningarna Samordning för bostadsbyggande och Fossilfritt Sverige in ett konceptförslag om stadsdelsexpon och världsutställning med hållbar stadsutveckling till statsråden Ibrahim Baylan, Per Bolund, Isabella Lövin och Anders Ygeman. Tillsammans med 18 kommuner och viktiga företrädare för svenskt näringsliv ställer sig Härryda kommun och Landvetter Södra Utveckling AB bakom förslaget.

– Vi ser ett behov av kraftsamling för att komma framåt med innovativ och hållbar stadsutveckling, på riktigt. Under en tid har vi, tillsammans med Svante Axelsson, som leder utredningen Fossilfritt Sverige, arbetat fram ett förslag på koncept som kan göra skillnad. Nu är förslaget överlämnat till statsråden som vi hoppas stöttar förslaget, säger Katarina Schylberg, ansvarig för konceptutvecklingen inom Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) på Regeringskansliet.

I korthet innebär idén, kallat plusstadskonceptet, att man höjer ambitionsnivån i arbetet för hållbar stadsutveckling och som också ger andra plus i samhällsbyggandet. Förslaget stärker regeringens mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Initiativet är tänkt att ge kommuner och andra aktörer stärkta förutsättningar att nå hållbarhetsmålen.

Plus står också för lösningar som ger mer än de tar. I beskrivningen av konceptet belyser man vikten av att ta tillvara på möjligheten att pröva nya hållbara lösningar när bebyggelse ska uppföras på obruten mark.

Konceptet beskrivs också som en ny svensk modell för internationell marknadsföring av hållbar stadsutveckling, som väntas öka exporten av svenska produkter och tjänster inom sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga lösningar. Digitala tvillingar är en del av förslaget vilket gör det möjligt att besöka utställningen utan att resa.

Om konceptet beviljas kan kommunen med konsortiet för Landvetter Södra ansöka om att bli en så kallad plusstad och stå värd för expo eller världsutställning år 2030. För att bli vald måste man möta högt ställda klimat- och hållbarhetsmål.

– Konceptet med världsutställning för hållbar, innovativ stadsutveckling ligger helt i linje med vad vi planerar för med Landvetter Södra – en hållbar stad från början. Även det internationella fokuset stämmer med våra inriktningsmål, där vi bland annat har inlett samarbete med Australien och Sydkorea för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom hållbar stadsutveckling. Vi ser fram emot att bli en plusstad och visa den för världen, säger Per Vorberg, styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Bland de aktörer som stöttar konceptet finns även Riksbyggen och Skanska – två av exploatörerna i konsortiet för Landvetter Södra.