Nyheter

13 000 kvadratmeter rörelseglädje i Österåker

Sex hallar, varav två fullstora, och med plats för en mängd olika idrotter och evenemang. Österåkers nya multihall i tillväxtområdet Åkers Runö kommer att bli något utöver det vanliga. Den blir dessutom en viktig byggsten i kommunens arbete för att öka rörelseglädjen i skolorna.

Den 15 juni fattade Kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med byggnationen av en helt ny multihall i Österåker.

– Multihallen är inte bara en jättesatsning på idrotten och föreningslivet i Österåker. Det är också en viktig satsning inom ramen för målet att bli länets bästa skola. Rörelse och motion bidrar till bättre skolresultat. Vi möter dessutom behovet av nya lokaler i en attraktiv inflyttningskommun, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Multihallen kommer inte bara att rymma aktiviteter för skolor, idrottsföreningar och invånare, den blir också en mötesplats med möjlighet till cirka 2 300 samtidiga besökare. Det kommer att finnas kafé för enklare förtäring, sociala ytor, flexibla arbetsplatser och mötesrum. Här kan man hänga för att se på idrott, utöva idrott, läsa läxor före träning eller besöka mässor och olika typer av evenemang.

Förutom att multihallen har en delbar hall som är fullt utrustad för skolidrott, kommer anläggningen att vara specialanpassad för idrotter som basket, bordtennis, boule, cheerleading, friidrott, gymnastik, innebandy, klättring och trampolin. Men hallarna kan även användas för många andra idrotter. Både lokala föreningar och skola har varit delaktiga i utformningen av multihallens funktioner.

– Det blir en fantastisk mötesplats för alla åldrar och många typer av verksamheter och ett otroligt arbete har lagts ner, inte minst av föreningslivet, för att göra det möjligt, säger Katti Bauer, fritidschef i Österåkers kommun.

Placeringen av multihallen vid korsningen Svinningevägen och Näsvägen är strategisk. Hit leder redan idag gång- och cykelbanor och både Roslagsbanans station Åkers Runö och bussar finns nära. I närheten ligger flera skolor. Flera nya och planerade bostadsområden är under utveckling där Åkers Runö blir en lokal knutpunkt.

Multihallen byggs på uppdrag av Österåkers kommun. Byggnationen utförs av Armada kommunfastigheter tillsammans med den upphandlade entreprenören In3prenör. Markförberedande arbeten har redan inletts och man beräknar att själva byggnationen påbörjas efter sommaren. Multihallen beräknas stå färdig vid halvårsskiftet 2022.

Fakta:

Storlek: drygt 13 000 kvadratmeter

Kapacitet: Cirka 1 900 åskådare, 300 aktiva samt 100 funktionärer/personal. Vid evenemang ska totalt cirka 2 300 personer kunna vistas i arenan samtidigt.

Tävlingsstandard: Ska uppfylla krav som ställs vid nationella och internationella tävlingar inom basket, innebandy och bordtennis.

Sex hallar, varav två fullstora:

Fullstor hall 1, specialanpassad för baske

Publik: cirka 1200, varav cirka 930 sittande

Fullstor hall 2, för de flesta idrotter, exempelvis skolidrott

Publik: cirka 330

Hall för friidrott, bland annat med 60-metersbana, hoppgrop för höjdhopp, längdhopp, spjutkastning med mera

Publik: cirka 120

Hall för gymnastik/trampolin

Publik: cirka 75

Klätterhall

Publik: cirka 30

Hall för bordtennis

Publik: cirka 100

Dessutom, bland annat:

Gym

Boulebana både inomhus och utomhus

Streetbasket utomhus

Kafé för enklare förtäring

Mötesrum

Flexibla arbetsplatser

Wifi i hela anläggningen