Nyheter

Humlegården påbörjar utvecklingsprojektet Norra Station i Stockholm

Humlegården har påbörjat ett stort utvecklingsprojekt i kvarteret Härden, beläget där Norra Stationsgatan möter Hälsingegatan i Stockholm. Här skapas skräddarsydda kontorslokaler som stöttar framtidens arbetssätt och bjuder på ett dynamiskt sammanhang.

Inflyttning sker 2021. Satsningen har fått namnet Norra Station, som syftar till läget längsmed Norra Stationsgatan och ambitionen att skapa en ny mötesplats. Spännande alternativ för mat och dryck samt service som förenklar vardagen ska attrahera både de som arbetar och bor i området.

Kvarteret där Norra Station tar form präglas av mötet mellan två dynamiska stadsdelar – anrika Vasastaden och det framväxande Hagastaden. Vasastaden bjuder på ett rikt restaurang- och kulturutbud och Hagastaden ska fullt utbyggd år 2030 innehålla 6,000 bostäder och hela 50,000 arbetsplatser.

Strax intill Humlegårdens fastigheter i området etableras även den nya Norra Stationsparken, en av Stockholms största parksatsningar som beräknas vara färdig år 2024. En gemensam nämnare för Humlegårdens fastighetsbestånd är närheten till spårbunden kollektivtrafik. Här är det fyra minuters promenad till Citybanan och läget stärks ytterligare i samband med utbyggnaden av den nya Gula tunnelbanelinjen, som får en uppgång vid Torsplan, strax intill Norra Station.

– Hagastaden går från vision till verklighet och när man besöker Norra Station slås man av områdets förvandling. Det beskrivs ofta som en utvidgning av Stockholms innerstad, med urbana stadskvarter. Norra Station ligger precis i mötet mellan Vasastaden och den nya stadsdelen, vilket skapar ett dynamiskt och intressant sammanhang. För företag och organisationer som söker nya lokaler är Hagastaden en stadsdel att räkna med. Bra kommunikationer, ett starkt restaurang- och serviceutbud samt närhet till stora parkområden. Hagastadens karaktär och det stora antalet arbetsplatser gör att Stockholm får ytterligare ett CBD när stadsdelen är fullt utbyggd, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården.

Attraktiva kontor med stort serviceutbud

Platsen genomgår nu en omfattande utveckling som även innebär att byggnaderna miljöcertifieras. I entréplanet planeras restaurang- och caféverksamhet samt en välkomnande lounge. Här erbjuds mötes- och utställningsytor samt tjänster som förenklar vardagen för de som arbetar och bor i området. Miljön präglas av en urban känsla, högt i tak och stora glaspartier som suddar ut gränsen mellan inne och ute. För den som cykelpendlar finns inomhusparkering med laddningsmöjligheter för el-cykel samt omklädningsrum och dusch i nära anslutning till kontoren.

Idag är efterfrågan på flexibilitet stor, något som möts genom att lokaler kan hyras med korta avtalstider. Det finns också möjlighet att nyttja gemensamma ytor såsom konferensrum och lounge vid behov samt få assistans med exempelvis receptionstjänster och hantering av försändelser. Något som ofta efterfrågas är tillgång till terrasser. På Norra Station erbjuds därför hela fyra grönskande takterrasser om totalt 2,000 kvm och en del av fastigheten har även tillgång till ett atrium.

Stort intresse för satsningen

Norra Station erbjuder kontorsytor från 300 kvm upp till 13 000 kvm. Över 4,400 kvm är redan uthyrt och diskussioner pågår med ett flertal intressenter. På Humlegården är siktet alltid inställt på att skapa skräddarsydda lösningar för kunderna. De toppmoderna kontorslokalerna är anpassade för att ge kunderna bästa möjliga förutsättningar i arbetet med att utforma ett attraktivt kontor som stödjer verksamheten, ger innovationskraft och främjar hälsa och välmående. En viktig del i detta är rollen som mötesplats för medarbetare och samarbetspartners, där Humlegården kan guida kunderna till lösningar som passar just deras verksamhet.

– Vår satsning syftar till att möta framtidens krav på föränderlighet och hållbarhet, där kontorets roll som mötesplats står i centrum. Kunderna efterfrågar flexibilitet och effektiva ytor men även ett intressant sammanhang och delningstjänster som innebär att kontoret sträcker sig bortom den egna lokalens väggar. I entréplanet erbjuds därför exempelvis konferensrum och lounge som man kan använda vid behov, vilket också möjliggör en effektivisering av det egna kontoret och ger medarbetarna större valfrihet. Här tar vi tillvara på fastigheternas kvaliteter samtidigt som vi skräddarsyr miljön och servicen för att svara upp mot kundernas behov. Läget gör också att Norra Station har stor betydelse för kvarteret, där det ska blir en ny nod, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården.

Läs mer om Norra Station på https://humlegarden.se/norrastation.

Illustration: Humlegården och BSK Arkitekter