Nyheter

Ny förskola på Svartedalsgatan i Göteborg

På uppdrag av Lokalförvaltningen har Inhouse Tech rollen som generalkonsult för projekteringen av Svartedalsgatan Ny Förskola.

Projektets fokus är att färdigprojektera en förskola med 6 avdelningar för 108 barn med tillagningskök. Den invändiga ytan blir 1200 kvm fördelat på två plan.

Förskolan får sin egen identitet anpassad för de små barnen men talar samtidigt till den närbelägna nybyggda skolan som invigs inom kort. Förskolan blir ett naturligt inslag i området där det förutom skolan finns äldreboende och bostäder.

Tillsammans arbetar projekteringsgruppen med att ta fram en modern förskola med solceller på taket och en utemiljö som bjuder in till lek och lärandeskap i olika former. Det finns möjligheter att ta fram nya innovativa lösningar som kan användas i liknande projekt framöver. Projekteringen kommer vara klar under hösten 2020.

Projektet genomförs av en projekteringsgrupp som består av olika discipliner där Inhouse Tech är generalkonsult, projekteringsledare och konstruktör.

I gruppen medverkar även D’Office, 02Landskap, Apexa, Bengt Dahlgren, Norconsult, Monomeet, PreOpening samt Kvadrin.

Gruppen har tidigare samarbetat i olika projekt vilket ger en stor förståelse för varandras roller i projektet.