Nyheter

Förskola i Skummeslövsstrand – Aktuellt på projektet

Nu sätter Curahill igång och bygger förskolan i Skummeslövsstrand. Man har tillträtt marken och inom kort startar markarbeten. Entreprenör för projektet är den lokala byggaren Bygg AB Lars Bengtsson & Son och byggnaden kommer att uppföras i samarbete med Finja Prefab.

Norlandia Förskolor har tecknat ett långsiktigt hyreskontrakt och kommer att bedriva verksamheten fördelat på fyra avdelningar. Preliminär inflyttning är i juni/juli 2021.

Curahill ingår i Franshill som i sin tur är en del av Finja.