Nyheter

Sveriges modernaste tågdepå klar

Nu är den nya toppmoderna tågdepån utanför Hässleholm klar. Depån är en anläggning för service, reparation, städning och tvätt av de svenska Öresundstågen. COWI har, på uppdrag av Region Skåne, ansvarat för projektering av alla markarbeten vid depån.

– För den tågfrälste är detta som en dröm, det finns så många spår in till depån. På COWI har vi arbetat med allting som är utanför byggnaderna – alla vägar, järnvägar och underhållssystem. Det har varit ett oerhört roligt projekt att arbeta med, säger Erik Gotthardsson, uppdragsledare på COWI.

Idag körs Öresundstågen till Köpenhamn för underhåll. Den nya anläggningen i Kärråkra utanför Hässleholm ska skapa större flexibilitet, spara tid och bidra till ett kostnadseffektivt underhåll av de 111 svenska Öresundstågen. I Hässleholm får depån ett strategiskt bra läge eftersom staden är en knutpunkt för tåg i södra Sverige.

Tågtrafiken ska fungera smidigare

Med en depå för service av tågen i Sverige istället för i Danmark ska Skånes infrastrukturkapacitet stärkas och tågtrafiken fungera smidigare. Depån är tänkt att förkorta servicetiden för tågen avsevärt och fler vagnar kommer att finnas ute i trafik, vilket bidrar till att trängseln på populära avgångar minskar. Dessutom kommer den ge 150 fler jobb i Hässleholm. Tågdepån invigs i slutet av maj.

– För Region Skåne är det ett unikt byggprojekt eftersom vår kärnverksamhet vanligtvis är att bygga sjukhus. Depån kommer få en stor betydelse för kollektivtrafiken i södra Sverige och förhoppningsvis kommer resenärerna uppleva en förbättrad tågtrafik, säger Peter Tjörnhagen, huvudprojektledare för Hässleholmsdepån på Region Skåne.

Området för depån är 22 hektar och bestod tidigare av skog och åker. Anläggningen har 41 växlar, rymmer närmare en mil järnvägsspår och har plats för cirka 50 tåg samtidigt, vilket gör den till en av de mest effektiva tågdepåerna i Europa.

COWI har ansvarat för projektering av program- & systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling för alla markarbeten, och har bidragit med kompetens inom VA, kanalisation, mark, geoteknik, hydrogeologi, väg, miljö och kulturmiljö. COWI har även bistått med projekteringsledning.

Från den 1 juni kommer inflyttningsperioden börja och trafikstart för tågen in i depån är i december 2020.

Fakta om Hässleholmsdepån:

  • Omfattar 22 hektar mark.

  • Fyra byggnader med en sammanlagd storlek på 26 000 kvadratmeter.

  • Ca 10 kilometer spår och 41 växlar på depåområdet.

  • 1,5 miljarder i totalkostnad.

  • Ska serva Öresundståg och ersätter dagens verkstad utanför Köpenhamn. Depån kan även ta emot pågatåg.

  • 36 uppställningsplatser, varav 18 platser har plattform samt möjlighet för vattentryckning & fekaliehantering.