Nyheter

Ny trend: Lägenheter dominerar över villor i skånska nybyggen

Sju av tio färdigställda bostäder i Skåne under 2010-2019 finns i flerbostadshus. Inte sedan 60-talet har bostadsbyggandet varit så centrerat kring flerbostadshus som under den senaste tioårsperioden. Samtidigt ökar andelen bostäder som ägs av privata fastighetsbolag, och de senaste fem åren har privata fastighetsbolag passerat allmännyttan som den näst vanligaste ägaren av flerbostadshus.

Det visar statistik från SCB som presenteras i rapporten Skånsk konjunktur, framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Totalt färdigställdes 51 000 nya bostäder i Skåne under 2010-2019. 35 900 av dessa, motsvarande 70 procent, var bostäder i flerbostadshus.

Bara 15 100 var bostäder i småhus – det vill säga villor, radhus och parhus. Samtidigt som bostadsbyggandet varit ovanligt högt i Skåne under de senaste tio åren, måste vi tillbaka till 1960-talet för att hitta ett byggande som varit lika centrerat kring flerbostadshus.

– De senaste årens prisuppgång på bostäder är de flesta mycket medvetna om, men parallellt och i det tysta har det skett en strukturomvandling på marknaden här i Skåne. Under 90- och 00-talet och även innan dess byggdes det ungefär lika mycket lägenheter som villor, men senaste åren har bilden ändrats radikalt, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Nyproduktionen av bostäder har ökat med 46 procent, när perioden 2010-2019 jämförs med 2000-2009. Då, under tioårsperioden 2000-2009, färdigställdes 35 000 bostäder i Skåne, varav 53 procent var bostäder i flerbostadshus och 47 procent i småhus.

Trenden att bostäder i flerbostadshus nu ökar snabbare än småhus finns i hela Skåne.

I 27 av 33 kommuner har beståndet av bostäder i flerbostadshus ökat procentuellt sett snabbare än beståndet av småhus, under de senaste fem åren (2014–2019). Totalt sett fanns ifjol 323 600 bostäder i flerbostadshus i regionen, en ökning med 9 procent sedan 2014. Antalet bostäder i småhus ökade under samma tid med 4 procent, till 281 300 stycken.

– När antalet lägenheter även ökar i orter som traditionellt dominerats av villor, innebär det att fler skåningar får möjlighet att välja mellan olika boendeformer. Dessutom är en lägenhet ofta det första egna boendet och vägen in på bostadsmarknaden, som kan vara tuff att komma in på idag. Fler lägenheter medför också att rörelserna på bostadsmarknaden kan fortgå, det vill säga att äldre som funderar på att sälja villan faktiskt kan hitta en lägenhet och att utbudet av villor till barnfamiljer kan öka, säger Anders Hansson.

Samtidigt som beståndet av flerbostadshus växer, ökar också de privata fastighetsbolagens marknadsandelar.

Under den senaste femårsperioden har därmed privata fastighetsbolag passerat allmännyttan som den näst vanligaste fastighetsägaren i Skåne när det gäller flerbostadshus.

– Privata fastighetsbolag har senaste åren investerat stort i nybyggnadsprojekt, det har varit en lönsam konjunktur för detta. Samtidigt har flera kommuner valt att sälja delar av sitt allmännyttiga bestånd, vilket i sin tur skapar möjligheter till nybyggen. Här samverkar den privata och offentliga sektorn för bostadsmarknadens utveckling, säger Anders Hansson.