Nyheter

Fasad med återbrukat tegel

Helsingborgshem försöker just nu ta reda på om det går att återanvända gammalt byggmaterial.

– I januari började vi riva tre flerfamiljshus på Drottninghög för att ge plats åt det nya Stadskvarteret. I samband med rivningen kartlägger vi processen för återbruk, berättar Christine Delander Eksten, byggprojektledare på Helsingborgshem.

Att ta tillvara inredning som till exempel innerdörrar, blandare och element är inte svårt. Är sakerna i bra skick, fungerar och någon vill ha dem är det enkla saker att skruva ner och ge en ny plats. Men själva byggmaterialen i en fastighet? Går det att återanvända betong, stål och tegel? Material som har mycket stor klimatpåverkan när de nyproduceras. Ja, faktum är att ingen riktigt vet det.

På Drottninghög testar Helsingborgshem nu att återbruka en av tegelfasaderna. Istället för att krossas av en grävskopa har Helsingborgshem sågat ner teglet i sektioner om ca 0,25 kvadratmeter. Att återbruka tegel sten för sten har utförts tidigare, med mer eller mindre bra resultat. Helsingborgshem vill nu utvärdera metoden att återbruka tegel i block.

– Efter tester har det visat sig att teglet från rivningshusen är i bra skick och det kommer att muras upp på en av Stadskvarterets nya fasader. Det blir en fin mönstermurning så att alla förbipasserande kan se skillnad på det nya och gamla teglet, säger Christine Delander Eksten.

Helsingborgshem har låtit en rivningsfirma varsamt demontera några betongväggar och bjälklag för att se om det överhuvudtaget gick att få ut dem hela.

– Det gick alldeles utmärkt och nu förvaras de på en uppställningsplats hos NSR i Helsingborg. Vi planerar att analysera till exempel materielinnehåll och hållfasthet och därefter ta beslut kring hur delarna kan återbrukas, förklarar Tina Appelqvist Helsingborgshems klimat- och miljöansvarig.

Trappräcken från de rivna husen blir växtstöd på fasaden på det nya parkeringshuset Drottningen.

– Här sätter vi också upp fågelholkar som elever från klass 4 på Drottninghögskolan har tillverkat tillsammans med sin slöjdlärare. På växtstöden kommer klättervildvin, med fina årstidsskiftningar, att växa. Vi tror att detta blir ett vackert och intresseväckande inslag i gatubilden, säger Christine Delander Eksten.

Helsingborgshem hoppas att erfarenheterna från rivningen av husen på Grönkullagatan ger kunskap och insikter som både de själva och bygg- och fastighetsbranschen i stort har nytta av.

– Det vore kul om andra aktörer inspireras och också börjar testa sig fram så att det blir ett större driv i denna fråga, avslutar Tina Appelqvist.

3D-bild: Jaenecke Arkitekter AB