Nyheter

Hyresgästföreningen välkomnar regeringens bostadssociala utredning

I en tid där rätten till en bostad hotas och där samhällsutmaningar avlöper varandra är det extra välkommet att regeringen väljer att titta närmare på allas rätt till ett tryggt boende och hur denna rättighet kan stärkas, för att säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. Det behövs i en tid med en bostadssegregation som riskerar att stanna kvar till nästa generationer, skriver Hyresgästföreningen i ett pressmeddelande.

– Redan 2015 överlämnade jag en skrivelse till regeringen om att tillsätta just en bostadssocial utredning. Bostäder måste planeras med en helhetssyn på hur samhället kan hållas ihop men också med perspektivet att bostaden är en mänsklig rättighet. Det är bra att bostadsministern tar perspektiv och sätter fokus på den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen menar att alla ska kunna bo bra och tryggt till rimlig kostnad. Den ambitionen måste vara central när framtidens städer planeras. En bostadssocial utredning kan bli verktyget för regeringen att bättre kunna föreslå åtgärder som ökar bostadsbyggandet och gör bostadsfrågorna till en del av ett större gemensamt samhällsperspektiv.

– Vi har ett bostadssocialt program som vi gärna vill diskutera med regeringen och utredaren och vi hoppas på en bra dialog. Den ekonomiska hållbarheten är särskilt viktig och en skattereform behövs för att jämna ut de ojämlika villkoren för hyrt och ägt boende. Målet måste vara en långsiktig strategi för att minska just de ekonomiska klyftorna och bostadssegregationen, avslutar Marie Linder.