Nyheter

Stort samarbete för att energieffektivisera byggnader

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Fastighetsbolaget Kungshem har nu gett Schneider Electric i uppdrag att minska energianvändningen, förbättra inomhusklimatet och öka komforten för hyresgästerna i ett stort antal byggnader i Nyköping.

Schneider Electric har gjort en totalgenomgång av byggnaderna, analyserat effekten av olika åtgärder och går in med en garanti om att föreslagna åtgärder kommer att ge förväntad effekt.

– Kungshem har ambitiösa mål gällande energieffektivisering och har redan arbetat mycket med de här frågorna. Därför är vi mycket glada över det fortsatta förtroendet att få stötta dem i deras resa. Schneider Electric har gått in förutsättningslöst i det här projektet och gjort en total genomgång av allt som påverkar energianvändningen i byggnaderna. Inte bara belysning och ventilation utan allt från vindsisolering till fönster och duschmunstycken, säger Henrik Nielsen, affärsutvecklare på Schneider Electric.

Analysen av energieffektiviseringsåtgärder har gjorts i nära samarbete mellan energianalytiker från Schneider Electric och Kungshems driftstekniker. Tillsammans har de gått igenom byggnadernas befintliga status, kända problembilder och underhållsbehov. Som en del i analysen har man också tagit hänsyn till hyresgästernas upplevelse av inomhusklimatet. Med alla fakta på bordet har Schneider Electric kunnat räkna på energianvändningen och rekommendera ett samlat åtgärdspaket.

Exempel på åtgärder som ska genomföras i projektet:

  • Belysningsåtgärder i form av byte till LED-belysning och närvarostyrning av belysning i tvättstugor och förråd.

  • Snålspolande duschmunstycken för minskad vattenförbrukning.

  • Fönsterförbättring i form av en tilläggsruta på befintliga fönster – kortsiktigt för att åtgärda kallras och långsiktigt för förbättrad energieffektivitet.

  • Tilläggsisolering av vindar.

  • Installation av ny bergvärmepump.

  • Montering av nya takfläktar utvändigt.

  • Energioptimering – Schneider Electric går igenom alla system för varje byggnad och ställer in alla parametrar för en så energieffektiv drift som möjligt.

Bild av Serena Wong