Nyheter

NY MÅLPORTAL BYGGS UPP FÖR VASALOPPET

I och med förändringar i infrastrukturen och projekt Genomfart Mora, där Europaväg 45 breddas in mot Mora centrum och det byggs nya cykel- och gångvägar, påverkas också området kring Vasaloppets arrangemang. Bland annat innebär detta att mållinjen i alla Vasaloppets lopp kommer att flyttas.

Under drygt ett år har Vasaloppet, i nära samarbete med Mora kommun, arbetat och planerat för att skapa ett nytt område för både Vasaloppsmässan och målområdet utifrån förändringar i infrastrukturen i centrala Mora. I och med den nya genomfarten och ombyggnationer har Vasaloppet även tagit tillvara på möjligheten att stärka upplevelsen för både deltagare och publik. Samtidigt som all aktivitet flyttas närmare gågatan och centrum.

En följd av ombyggnationerna blir också att mållinjen i Vasaloppets olika lopp flyttas. En ny målportal, som blir identisk med den nuvarande, kommer att byggas upp inför arrangemangen i höjd med klockstapeln precis vid i rondellen vid Vasagatan. Upploppet blir därmed cirka 100 meter kortare.

Den nuvarande målportalen, som blev permanent 1986, kommer stå kvar på sin ursprungliga plats och blir en del av ett så kallat medaljtorg, en plats där deltagare får ta emot sin medalj efter målgång, möta upp nära och kära, ta bilder och insupa Vasaloppskänslan.

Förändringarna av Vasaloppets målområde innebär bland annat att:

  • En ny, temporär målportal, identiskt med den nuvarande, byggs upp inför varje arrangemang i höjd med klockstapeln, som uppfördes 1672. Nya läktare, som påminner om en amfiteater, byggs upp kring målet.

  • Närheten till gågatan i Mora centrum förstärks och ger besökare möjlighet att ta del av den lokala handeln.

  • Ett nytt mässtält, cirka 600 kvadratmeter sommartid och 1 600 kvadratmeter vintertid, byggs upp i Tingshusparken för nummerlappsutlämning, utställare, butik med mera.

  • I Stapelhusparken byggs en scen upp för bland annat prisceremonier och speakrar.

  • Restaurangen i Vasaloppsmässan tas bort, istället hänvisas besökare och publik till restauranger och caféer i Mora centrum samt tillfälliga matställen som serveringar och foodtrucks i Tingshusparken och vid Vasaloppets Hus.

  • Stranden-området kommer även i framtiden att användas för logistik och Vasaloppets egen busstrafik.