Nyheter

Ett hållbart byggande

Att bygga nytt och bygga om har stor miljöpåverkan. Med klimatberäkningar fortsätter Stockholmshem resan mot ett mer hållbart byggande, och målet att minska vårt klimatavtryck.

Steget före

Stockholmshem arbetar med klimatberäkningar sedan 2017, i tätt samarbete med systerbolagen Familjebostäder och Svenska Bostäder samt Stockholms stad. IVL Svenska Miljöinstitutet har varit med i samarbetet, och utvecklat beräkningsprogrammet som används.

I januari 2022 kommer en lag om klimatdeklaration för nya byggnader.

– Vi ligger i framkant med klimatberäkningar bland bostadsbolag i landet. Det betyder att vi är steget före när lagen går igenom. Det är också viktigt i vårt arbete för att bli klimatneutrala, berättar Johanna Wikander, hållbarhetschef hos Stockholmshem.

Klimatberäknar alla nyproduktionsprojekt

Sedan starten har Stockholmshem gjort ett tjugotal klimatberäkningar och sedan 2019 beräknas alla nyproduktionsprojekt. I år ska vi också börja beräkna utvalda större ombyggnationer.

Fakta klimatberäkningar:

För att minska utsläppen från byggprojekt behöver man veta var de största utsläppen sker; från råvaruutvinning, produktion, distribution, försäljning, konsumtion eller avfallshantering.

Därför gör Stockhomshem en så kallad livscykelanalys av sina fastigheter, som ger en helhetsbild av utsläppen. Med klimatberäkningsprogrammet räknar man på hela projektet, från materialtillverkning till byggarbetsplatsen, för en produkt eller tjänst vi använder, eller för en viss aktivitet. Med klimatdatan som grund kan man sen se vad som behövs förbättras för att minska påverkan.

På bilden: Stockholms första flerfamiljshus byggda som plusenergi hus stod klara i juni 2019 i Norra Djurgårdsstaden

Foto: Bengt Alm