Nyheter

Parkering byggs om till nya lägenheter, förskola och park i Kista

Nu i maj är det planerad byggstart för nybyggnationen av bostäder, förskola och kommersiella lokaler i Kista i Stockholm. Det blir ett bostadsområde med blandade funktioner som bostäder, förskola, centrum, kultur samt en park.

Totalt beräknas det bli 520 nya bostäder.

Det kommer även att bli ett höghus med 29 våningar som ska utgöra ett nytt landmärke och samverka med befintliga landmärken i Kista.

Kista pekas ut som ett av tre fokusområden i Stockholms stad. Kommunikationerna är goda med närhet till tunnelbanan och Helenelunds pendeltågsstation. Kista har stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling genom att fortsätta på den inslagna vägen mot en än mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och högre utbildning. I Kista pågår flera detaljplaner som sammantaget bidrar till Kistas utveckling.

Fakta:

Byggherre: Klövern Disa AB

Planförslag: SWECO Architects AB

Bild av Lorenzo Cafaril