Nyheter

Platinan på Lilla Bommen i Göteborg klart för inflytt 2022

Rakt, tydligt och förutseende. Med en beteendevetares lyhördhet för människors känslor, tankar och behov. För Vasakronans räkning sköter Lina Carlsson på Dayspring all kommunikation, internt och externt, under byggnationen av det nya landmärket Platinan i Lilla Bommen i Göteborg.

– Platinan är ett stort och komplext byggprojekt ur flera avseenden, där många olika kompetenser behövs. Vi är en stor projektorganisation i behov av information och kommunikation för att projektet ska fungera. Det finns även många människor och företag runtomkring i grannfastigheterna som ska kunna ha business as usual. Jag tycker det är ett oerhört inspirerande uppdrag där jag får tänka till, tänka nytt och vara kreativ, säger Lina Carlsson, projektkommunikatör på Dayspring.

Projektet har höga ambitioner kring hållbarhetsfrågor. Ett av målen är bl a att miljöcertifiera byggnaden enligt LEED med det högsta betyget, Platinum. Det har präglat projektet från dag ett och kräver ett ständigt pågående idéarbete som genomsyrar projektets samtliga skeden. Det märks t ex i alltifrån smarta energilösningar till materialval, avfallshantering och inte minst i grönskan. Stora träd kommer t ex att planteras på terrasserna.

– Hållbarhet handlar även om människors välbefinnande och där har kommunikation en central roll. För mig är det viktigt att alla i projektet känner sig betydelsefulla, att vi mår bra och tar hand om varandra. Att projektet genomsyras av en vi-känsla, för vi skapar Platinan tillsammans, fortsätter Lina.

I ett tidigt skede, redan innan rivningsarbetet av den gamla byggnaden påbörjades, fick Dayspring förfrågan från Vasakronan om man kunde ta oss an kommunikationen i projektet.

– Jag började med att informera hyresgäster och grannfastighetsägare. Vår ambition i det skedet var att människor i området skulle förstå visionen och på så sätt bli positivt inställda till projektet. Att de känner att det här är precis vad området behöver och bli nyfikna. Då skapas det tolerans för ett sådant här bygge som pågår under lång tid och som påverkar deras vardag, förklarar Lina. Platinan är Vasakronans första bidrag till stadens vision om den nya Älvstaden och utvecklandet av Lilla Bommen-området. Idag ligger här framförallt kontor. Och efter kontorstid sover stadsdelen. Det vill man ändra på. Platinan ska inkludera och bidra till liv och rörelse dygnet runt genom bl a hotell, restauranger och mötesytor samt kontor och co-working för att på så sätt skapa en mix av verksamheter.

– Platinan är tänkt att bli den mötesplats igen som Lilla Bommen historiskt sett en gång var. Där folk möts och gör affärer. Här ska man kunna jobba, äta, sova och konferera. Och samtidigt görs vattnet mer tillgängligt för göteborgarna. Du behöver t ex inte komma upp många våningar i huset för att få en härlig utsikt över hamninloppet, fortsätter Lina.

När hon började i projektet 2016 var de ca 30 personer på plats. Nu är man ca 10 gånger så många. Och Lina ser till att alla vet vad som är på gång. Både inom projektet och till intressenter och fastighetsägare i området. Hela tiden med fokus på att alla medarbetare ska uppleva att de är en viktig pusselbit för helheten av Platinan, och känna stolthet över vad de skapar tillsammans.

– Under hela projektet fortsätter jag också dialogen med grannarna för att få deras verksamheter att fungera. Jag lyssnar in och hittar vägar fram för att möta upp deras behov. Det kan handla om arbetsmoment som innebär mycket ljud eller när trafiken kanske behöver stängas av så att de får chans att planera för det. Genom att jag har ett gott samarbete med produktionen så är jag alltid informerad och vi försöker tillsammans finna lösningar som gör att det flyter på för alla parter. Framförallt ser jag till att vara en tydlig och tillgänglig kontaktperson med lösningsfokus, avslutar Lina.

Platinan kommer omfatta 60 000 kvm fördelat på 18 våningar och stå färdigt under 2021 då Göteborg firar sitt 400-års jubileum. Dayspring håller i projektkommunikationen hela vägen till inflyttningen 2022.