Nyheter

K2A köper hyresrätter i Enköping

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB tecknade den 24:e april avtal om att via bolag förvärva fastigheten Enköping Bredsand 1:353 från bostadsutvecklaren Acasa Bostad.

Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 68 Mkr. Säljaren kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet och K2A tillträder aktierna i bolaget efter färdigställt projekt vilket är planerat till oktober 2020. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital. Förvärvet är villkorat att finansiering erhålles.

Fastigheten ligger i Bredsand, invid Mälaren cirka fem kilometer söder om centrala Enköping. K2A äger i närområdet även en projektfastighet för uppförande av en förskola samt fastigheterna Galgvreten och Gånsta med 220 hyresbostäder i Enköping.

På fastigheten kommer Acasa Bostad att bygga tre byggnader i två våningsplan med sammanlagt 34 hyresbostäder med en uthyrningsbar area om cirka 2 300 kvm. I och med detta förvärv och tillsammans med K2A:s hyresbostäder i Västerås har vi totalt 370 bostäder i förvaltningsområdet Västerås – Enköping.

Projektet har tydlig miljöprägel och produceras helt i trä med lokala råvaror från de svenska skogarna och projektet har en låg energianvändning långt under ställda krav vid nybyggnad. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,7 Mkr.

– Enköping är en attraktiv ort i Mälardalen som har haft en stark befolkningstillväxt och med nära pendlingsavstånd till Stockholm, Uppsala och Västerås. Samtidigt råder ett underskott av hyresbostäder. Vi är glada över att kunna erbjuda fler hållbara bostäder i trä, bra både för miljön och de boendes välmående, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.