Nyheter

Nya markarbeten startar på Västra stambanan

Under våren startar markarbeten på Västra stambanan inför höstens fortsatta optimering av signalanläggningen mellan Bryngenäs och Floda. Redan under påskhelgen då tågtrafiken stängdes av under tre dygn passade entreprenören på att bygga drygt 20 stycken tvärgående kanalisation.

Inhouse Tech har rollen som projektledare för Trafikverket.

Projektet ska förse anläggningen med fler signaler och repeterförsignaler på en 13 km lång delsträcka. En tätare och jämnare signalplacering innebär en jämnare gång för tågen, framförallt vid eventuella störningar. När hela stambanan är optimerad kommer Trafikverket även kunna öka kapaciteten.

Skyddet på plankorsning vid Drängsered i Floda kommer också förbättras med bland annat bättre belysning samt bommar.

Samtidigt som denna entreprenad startar pågår projektering av nästa etapp som kommer vara sträckan Skövde-Falköping.