Nyheter

Liljewall förstärker stadsbyggnadsstudion

Liljewall fortsätter växa. Senaste tillskottet i raden är Cecilia Windh som stärker stadsbyggnadsstudion med ny kompetens. Cecilia kommer närmast från AFRY där hon drivit frågor kring digitala verktyg för hållbar stadsplanering.

För detta tilldelades hon 2019 års Clarence Morberg pris som årets unga samhällsbyggare. Cecilia kommer att ingå i Liljewalls D+ team samt i forskningsprojektet Digital Twin Cities och hon är certifierad samordnare inom CityLab Action.

Cecilia är samhällsplanerare med examen från Lunds universitet och har jobbat i snart tio år inom kommunal, statlig och privat planeringsverksamhet. Hon har erfarenhet inom sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser, delaktighet och dialog, fördjupade översiktsplaner, hållbarhetsanalyser, planprogram och stadsutvecklingsprogram.

Det känns otroligt bra att Cecilia valt att ansluta till oss. Hennes kunnande inom både digitala verktyg och hållbar samhällsplanering blir ett utmärkt tillskott till vårt pågående arbete inom områdena och de högt uppsatta målen vi har inom digital utveckling och hållbarhet. Just nu har våra planarkitekter fullt upp med flera spännande uppdrag och nu ökar vi kapaciteten ytterligare, säger Joanna Henje, marknadsområdesansvarig inom stadsbyggnad på Liljewall.

Att bli en del av D+, Liljewalls satsning på digitalisering, och att kunna samarbeta med kunniga kollegor inom CityLab Action ser jag verkligen fram emot, säger Cecilia Windh