Nyheter

Designa med stora fönster

Idag bygger vi större och större hus, och som resultat har en ny fönstertrend kommit till liv. För att bibehålla de rätta proportionerna mellan fönster och fasad har nämligen även glaspartierna ökat i storlek. Med detta följer både möjligheter och utmaningar.

Ola Jonsson, arkitekt och associerad partner vid arkitektkontoret C.F. Møller berättar om vad man som arkitekt överväger när man projekterar med stora fönsterlösningar, och hur dessa kan förvandla ett rum till en hälsosam miljö som släpper in liv, natur och dagsljus.

Arkitekturens grundelement är att arbeta med ljus och rum, och därför är fönster och naturligt dagsljus några av arkitektens allra starkaste verktyg. Åtminstone om man frågar Ola Jonsson, arkitekt och associerad partner vid C.F. Møller – ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor.

Som en del av Ola Jonssons projektportfölj har han bland annat designat det prisbelönta radhuskomplexet Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden i centrala Stockholm. Och precis som i de flesta projekt med stora fönsterpartier låg fokuset i utformandet på att maximera dagsljuset, bryta barriären mellan insida och utsida och skapa en tredimensionell värld med hjälp av fönster – något som möjliggjordes bland annat tack vare stora fönsterlösningar från VELFAC.

– I arkitektur är målet inte att få in så mycket ljus som möjligt, utan att istället optimera ljusets kvalitet och hur det reflekteras på rummets olika ytor. Dessutom är det alltid projektspecifikt. När det gäller Zenhusen fokuserade vi på att placera fönstren mot norr, vilket möjliggjorde att vi kunde ha höga fönster och på så vis få in dagsljus väldigt långt in i rummet, utan att få in direkt solljus. För att klara energikraven lade vi stor vikt vid att välja rätt fönster med låga u-värden, samt att använda solceller som också kan kompensera för att möta energikraven, berättar Ola Jonsson.

Vikten av dagsljus för hälsa och välbefinnande

Hur man använder stora fönster har mycket att göra med vad för sorts byggnad som ska utformas, om det till exempel är en bostad, ett kontor eller en kommersiell byggnad. Men överlag finns det en hel del forskning som visar att det är hälsofrämjande att få in naturligt dagsljus istället för artificiellt ljus, och att det är bra för människan att få uppleva dygnsrytmen på ett naturligt sätt. Ola Jonsson förklarar:

– Vi behöver få in så mycket ljus som möjligt i våra liv. Även våra många grå och mulna dagar här i Sverige sprider ljus, och det är väldigt viktigt att ta tillvara på detta. För även då kan man leka med arkitekturen för att göra det bästa av situationen. Med stora fönsterlösningar släpper man automatiskt in en stor mängd dagsljus och bjuder in naturen i rummet. Man får alltså in grönska och naturligt ljus, och skapar på så vis positiva och behagliga rum.

Fönsterkarmen – fasadens största energibov

Att klara en byggnads energikrav blir dock mer av en utmaning när man integrerar stora fönster. Man kanske tror att det är fönsterglaset som skapar problem – men faktum är att fönsterkarmen ofta är det största problemet vad gäller energi, då det står för det största läckaget. Ola Jonsson förklarar:

– Ofta är det bättre att ha ett fåtal stora fönster än flera små, då man på så vis får ner antalet meter karm. En högre procentandel av glas än karm är alltså bättre rent energimässigt, och detta är ett viktigt argument för användandet av stora fönsterpartier. Ett annat sätt är att göra karmarna smalare, vilket man har gjort hos VELFAC. Smala karmar ger procentuellt större glasyta i ett fönster, vilket är positivt. VELFAC har generellt lyckats bättre än många på detta och utmärker sig därmed när det kommer till att möta energikraven.