Nyheter

Urbangreen bygger gröna tak i Gällivare

Under hösten 2020 planeras en ny skola i Gällivare centrum invigas. Byggnaden som fått namnet Kunskapshuset ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Urbangreen agerar underentreprenör till Nåiden Bygg. Urbangreen har fått i uppdrag att belägga taken med förodlad sedum och stenstråk mellan vegetationen, ett arbete som planeras utföras vid halvårsskiftet i år.

Vi är glada över förtroendet att få bidra till Kunskapshuset med vår gröna byggkompetens. Då byggnadens tak är speciellt utformat och med tanke på att fastigheten ligger längst upp i nordligaste norr är detta ett särskilt spännande projekt som vi ser fram emot att genomföra. Den gröna taklösningen med sedum kommer att bidra till förbättrad dagvattenhantering. Dessutom kommer den att ge insekter, fåglar och småkryp möjlighet att profitera av det nya habitat taken skapar i närområdet. Dessutom ger vegetationen den vackert designade byggnaden en extra dimension, säger Jörgen Lundberg, ansvarig för sedumförsäljning på Urbangreen.

Urbangreen är ett innovationsföretag med en tydlig vision om att leda den gröna utvecklingen med ekosystemtjänster i våra stadsmiljöer och har på kort tid fått stort erkännande i branschen och ses idag som marknadsledande inom entreprenad av taklandskap. Bolaget levererar produkter och systemlösningar för gröna tak och väggar i Norden och Baltikum. Innovationerna kan ge fastighetsägare en bättre värdeutveckling, en bättre dagvattenhantering samt ett positivt miljöavtryck.