Nyheter

Bostadsområdet Odlaren växer fram i kanten av ett skogsområde strax sydost om Eskilstuna centrum

I en första etapp har E/S – A arkitekter ritat HSB:s två punkthus med veckade fasader, hörnfönster och lägenheter med generösa ljusinsläpp.

– Utmaningen har varit att få lägenheterna ljusa och vända mot lämpligt väderstreck, säger ansvarige arkitekten Ola Bengtsson, E/S-A-arkitekter.

Första utbyggnadsetapp

HSB:s bostäder i en första utbyggnadsetapp av bostadsområdet Odlaren i Eskilstuna består först och främst av två punkthus. Båda sju våningar höga med varsin våning i suterräng och sammanlagt 59 lägenheter.

Varje våningsplan i de två husen har fyra lägenheter runt trapphuset. HSB:s bostadsrättslägenheter är hörnlägenheter i närkontakt med natur och skog och ljusinsläpp från minst två håll.

Vända mot söder och solen är fasaderna ljusa, nästintill vita. Här är också alla balkonger placerade.

Kulörer i mörkare nyanser

Husfasader som vänder sig mot det intilliggande skogsområdet har kulörer i mörkare nyanser. Tanken är att den som går i skogen ska uppleva att även husen i någon mening hör hemma där.

– Det som är mot solen får ett ljust och lätt uttryck medan det är lite tyngre mot skogen, sammanfattar arkitekt Ola Bengtsson.

Att de nya HSB-husen beskriva som ”punkthus” betyder inte att det handlar om fyrkantiga huskroppar och räta fasader.

Ola Bengtsson beskriver tvärtom de veckade fasaderna och gestaltningen som ”skrynklig, för att uttrycka sig lite vanvördigt”.

– Det är inte bara fyra, utan lite fler hörn. Vi har strävat efter att få in så mycket ljus som möjligt i lägenheterna. Alla har hörnfönster och fönster i minst två och i de flesta fall faktiskt i tre väderstreck, tillägger han.

Natur och pendelavstånd

Fullt utbyggt blir det totalt 500 bostäder med olika upplåtelseformer. Med sikte på ett socialt och ekonomiskt integrerat område med blandad åldersstruktur.

Förutom HSB är Bovieran, Kärnhem och allmännyttiga Eskilstuna Kommunfastigheter aktörer och byggherrar i Eskilstunas nya bostadsområde Odlaren.

FAKTA:

Odlaren, nybyggnad flerbostadshus, etapp 1, Eskilstuna

Tidplan: november 2019-augusti 2021

Byggherre: HSB Södermanlands län

Totalentreprenör: HMB Construction AB

Arkitekt: E/S-A Arkitekter

Kostnad: 100-150 mkr