Nyheter

Strömshuset i Göteborg byggs om av Veidekke

Veidekke har anlitats av Vasakronan för att utföra om- och tillbyggnationen av Strömshuset i centrala Göteborg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan på cirka 185MSEK och är beräknat att vara klart till februari 2022.

– Vi tackar Vasakronan för förtroendet och ser framemot ytterligare ett projekt med gott samarbete. Genom att jobba i samverkan med ett involverande arbetssätt är jag säker på att vi kommer leverera ännu ett projekt av högsta kvalitet, säger Mattias Bylerius, regionchef på Veidekke Bygg Väst.

I projektet ingår ombyggnad av delar av exteriören samt ett flertal kontorslokaler. Samtliga befintliga centrala installationer kommer att bytas ut avseende både ventilation, värme, kyla samt el. För att kunna iordningställa exteriören krävs att vissa delar av byggnaden rivs och återuppbyggs. I samband med dessa arbeten planeras även en större påbyggnad på ca 1800 m2 av framförallt kontorsytor men även vissa teknikytor. Fastigheten består idag av ca 9200 m2.