Nyheter

Intresset för hållbart byggande med miljömärkning Svanen ökar

Ny nordisk statistik visar att intresset för hållbart byggande med Nordens officiella miljömärkning Svanen fortsätter att öka. På två år har antalet bostadsenheter, dvs lägenheter, radhus, villor, förskolor och skolor som lever upp till Svanens krav, nästan fördubblats i Norden.

Idag finns det 34 700 bostadsenheter, färdigbyggda och under konstruktion, i de nordiska länderna.  Motsvarande siffror för Sverige är 28 000 bostadsenheter (januari 2020).

– Det är väldigt glädjande att såväl beställare och boende värdesätter oberoende miljömärkning. Svanenmärkning ger ett bevis på att byggnaden lever upp till tuffa miljö- och hälsokrav, som kontrollerats på plats, säger Stefan Björling, affärsområdeschef chef för Hus och renovering.

I Sverige har 2019 inneburit ett ökat intresse för att bygga skolor och förskolor:

– Svanens krav kan bidra till en mer hållbar arbetsmiljö för våra unga. Kraven tas fram ur ett helhetsperspektiv så att byggnaden är energieffektiv och att byggprodukterna har granskats utifrån ett hälso- och miljöperspektiv, säger Stefan Björling.

2019 kom den första vetenskapligt fastställda studien som visar att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö.

Än så länge har inte coronapandemin påverkat de byggprojekt som pågår.

– Vi hoppas att de stimulansåtgärder som planeras tar sikte på ett hållbart byggande. Det är absolut nödvändigt om byggsektorn ska kunna bidra till att nå de globala och nationella hållbarhetsmålen, säger Stefan Björling.