Nyheter

Nya infektionsavdelningen i Borås klar

Mitt under coronavirusets framfart står etapp ett av Nya Infektion klar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Besiktningen är godkänd och Peab och Västfastigheter lämnar nu över fastigheten som bland annat innehåller 14 isoleringsrum och en mottagningsdel till verksamheten.

Sedan starten i november 2017 har Peab färdigställt drygt 4 500 kvadratmeter sjukhus åt beställaren Västfastigheter.

– Det känns väldigt bra att bidra med detta till sjukhuset i rådande tider, säger Ove Svanberg, projektchef på Peab. Vi hade väldigt stor respekt för projektet innan vi startade, vi visste att det skulle innebära stora utmaningar att bygga på sjukhustomten och att det var en tekniskt komplex byggnad. Därför satsade vi extra mycket på att planera och följa upp. Något som vi haft stor nytta av genom hela projektet, säger han.

Den nya byggnaden för infektionsvården innebär att all infektionssjukvård på SÄS samlas i gemensamma lokaler. Det ger goda möjligheter att ta hand om smittsamma patienter på både vårdavdelning och mottagning och ökar flexibilitet och samverkan mellan enheterna. Antalet vårdplatser i enkelrum blir fler – både gällande vanliga rum och isoleringsplatser.

– Vårt fokus har varit att tillsammans med Peab och verksamheten på Södra Älvsborgs sjukhus bygga en robust, hållbar och funktionell byggnad. Nya Infektion är väl anpassad för att främja verksamhetens arbetssätt och minska avstånden för personalen, säger Andreas Tyrén, projektledare på Västfastigheter.

Nu påbörjas nästa etapp – att bygga om infektionsklinikens befintliga lokaler. Det innebär att Södra Älvsborgs sjukhus till sommaren 2021 kommer att ha ytterligare tolv vårdplatser på infektionsenheten. Såväl nybyggnationen som ombyggnationen av de befintliga lokalerna syftar till att skapa en vårdmiljö som är väl anpassad för verksamheten och underlättar personalens arbete.

– Det är en jättehäftig byggnad och vi är glada över att vara på plats, säger Rolf Jungnelius, verksamhetschef på Södra Älvsborgs sjukhus. Samtidigt ser vi fram emot att det ska bli helt klart och att all vår verksamhet kan samlas. Kommande år är som en försmak av vad som komma skall och en period då vi kan trimma in både lokalerna och våra nya arbetssätt ännu mer.