Nyheter

Luddiga regler för korttidspermitteringar tvingar företag att säga upp personal

– Som reglerna ser ut vågar inte företagen chansa. Det kan bli konkurs, säger Dan Samuelsson, vd för Wikan Personal, till Arbetsmarknadsnytt.

Regeringen har under coronakrisen infört möjligheten för företag att tillfälligt permittera personal. Det innebär att en anställd sänker sin arbetstid med upp till 80 procent.

Kostnaden delas mellan staten, företaget och den anställda där staten tar den största delen. Meningen är att korttidsarbete ska göra det lättare för företag att behålla sin personal för att sedan snabbt kunna starta upp igen när konjunkturen vänder.

Massiv kritik

Men nu får reglerna för korttidspermitteringar massiv kritik både av företagen och oppositionspolitiker:

– Det är svårt för företagen att förhålla sig till skrivningarna. Jag kan inte förstå varför regeringen diskriminerar vissa typer av anställda från möjligheten att behålla jobben i det här svåra läget, fortsätter Dan Samuelsson.

I reglerna står att arbetsgivaren, innan stödet utbetalas, ska:

”ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader”. Arbetsgivarna får dock behålla personal som är ”verksamhetskritisk”.

Verksamhetskritisk

Nu vet ingen riktigt vet vad som menas med formuleringen ”verksamhetskritisk”.

I praktiken leder det till att tillfälligt anställda, inhyrd personal och konsulter först måste rensas ut innan företagen kan få del av permitteringsstödet för sina fast anställda.

– Det är mycket märkligt att regeringen har infört den här skrivningen. Många företag säger nu upp personal med olika typer av tillfälliga anställningar, trots att företagen vill ha kvar dem. Det är ett hårt slag mot personer som redan har en svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Jakob Forssmed (KD), ledamot i riksdagens finansutskott, till Arbetsmarknadsnytt.

Vågar inte ta risker

Dan Samuelsson är som vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Wikan Personal med runt 800 anställda vid 15 kontor över hela landet väl insatt i lagstiftningen.. Företagets kunder är andra företag som behöver hyra in personal, både på lång och kort sikt.

– Vem avgör vem som är ”verksamhetskritisk”? Är det Tillväxtverket? Som det är nu vågar inte företagen ta risken att inte få igenom sina korttidspermitteringar i efterhand. Det kan i värsta fall bli konkurs. Därför är det enklare att avsluta anställningarna för visstidsanställda och inhyrd personal, avslutar Dan Samuelsson till Arbetsmarknadsnytt.