Nyheter

NCC breddar väg 158 söder om i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Trafikverket bredda väg 158 mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet söder om Göteborg. Åtgärderna genomförs för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Ordern uppgår till cirka 80 MSEK.

Väg 158, Säröleden, är en viktig väg för trafik i södra Göteborg med många bostadsområden längs vägen. En omfattande bostadsbyggnation i anslutning till området Nya Hovås medför ytterligare trafikbelastning på vägen. Trafikverket har nu beslutat att bygga ut vägen för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken och därmed bidra till ett mer hållbart resande.

NCC har tilldelats uppdraget att bredda cirka två kilometer av väg 158 och anlägga ett nytt busskörfält i södergående riktning från Hovåsmotet till Brottkärrsmotet. Vid Hovåsmotet ska en ny avfart för norrgående trafik och en påfart för södergående trafik byggas. Projektet omfattar också att bredda två brokonstruktioner för gång- och cykelportar, omläggning av ett antal kommunala ledningar, ny belysningsanläggning samt anläggande av bullerskärmar och vallar.

– Under vissa tider av dygnet är denna väg hårt trafikerad och nu bygger vi ut den för ökad framkomlighet för främst bussar. Under byggnationen kommer framkomligheten vara ytterligare begränsad men genom god planering och maximalt antal körfält under morgonens rusningstrafik så arbetar vi för så god framkomlighet som möjligt, säger Ola Granbom, produktionschef, NCC Infrastructure.

Byggnation har inletts och beräknas pågå till slutet av september 2021.

Uppdraget om cirka 80 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

Foto: NCC