Nyheter

K-Fastigheter och BoKlok samarbetar för att bygga tusen lägenheter de kommande tre åren

K-Fast Holding AB och BoKlok ska samarbeta med målet att gemensamt bygga upp till tusen lägenheter de kommande tre åren. Bolagen delar synen att konceptuella byggmetoder ger förutsättningarna att bygga så kostnadseffektivt som möjligt. Samarbetet inleds omedelbart och innefattar projektutveckling, transaktioner av byggrätter och byggnation.

K-Fast Holding AB  inleder samarbete med BoKlok, ett bolag som samägs av Skanska och IKEA med affärsidén att bygga hållbara hem till lågt pris för alla.

Säljer byggrätter

Första transaktionerna innebär att K-Fastigheter säljer byggrätter i Hässleholm och Viken till BoKlok avseende totalt 43 lägenheter till en sammanlagd köpeskilling om cirka 18 mkr. Därtill köper K-Fastigheter 48 hyreslägenheter på Telestadshöjden i Växjö av BoKlok, vilka kommer att färdigställas 2021. K-Fastigheter har även tecknat avsiktsförklaring med Skanska Hyresbostäder avseende förvärv av en intilliggande byggrätt med en total bruttoarea (BTA) om 12 000 kvadratmeter. På denna byggrätt planerar K-Fastigheter att bygga bostäder enligt sina tre koncepthus. Köpeskillingen i denna del uppgår till cirka 15 mkr.

Utöver ovan nämnda transaktioner har K-Fastigheter och BoKlok tecknat avsiktsförklaring avseende två projekt i Skåne, vilka bolagen gemensamt ska arbeta vidare med genom att utveckla byggrätter och bostadshus.

Olika upplåtelseformer

Genom att K-Fastigheter alltid bygger hyresrätter och BoKlok huvudsakligen bostadsrätter samarbetar bolagen kring att skapa en bebyggelse med olika upplåtelseformer som gör ett område mer populärt och hållbart. Fokus i inledningen är på projekt i Skåne och Småland, men det finns inga geografiska begränsningar i samarbetet.

– Lika barn leka bäst är ett talesätt och precis så är fallet med samarbetet mellan BoKlok och K-Fastigheter. BoKlok är en av få aktörer som jag upplever förstår vad det innebär att bygga konceptuellt fullt ut. Genom att vi fokuserar på att utveckla olika upplåtelseformer kan vi dra nytta av våra respektive erfarenheter och utvecklas tillsammans på många områden och orter. Våra första affärer ska ses som ett första block i ett större strategiskt samarbete, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB.

– Vi är mycket glada över samarbetet med K-Fastigheter. Genom att kombinera bostadsrätter och hyresrätter kan vi skapa bostadsområden med större variation. BoKlok har över 20 års efterenhet av industriellt byggande i trä, med egen fabrik utanför Vimmerby. Vårt koncept är starkt inspirerat av våra ägare IKEA och Skanska. I K-Fastigheter har vi nu funnit en samarbetspartner som delar vår ambition att skapa attraktiva och prisvärda områden genom en hög grad av industrialisering, säger Niclas Bagler, chef BoKlok Sverige.