Nyheter

Detaljplanen klar: Platzer börjar bygga på Södra Änggården i Göteborg

Detaljplanen för Södra Änggården antogs igår i Göteborgs kommunfullmäktige. Byggnationen av knappt 2000 bostäder, skolor och parker kan påbörjas i år.

– Vi är stolta över detaljplanen, där befintliga verksamheter kan samexistera med den kommande stadsdelen, säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer.

Torsdagen den 16 april antog kommunfullmäktige detaljplanen för Olof Asklunds Gata, Detta blir startskotten inför omvandlingen av Högsbo industriområde till Södra Änggården. Det innebär att det kan byggas cirka 1900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, två parker samt en skola. Förutsatt att beslutet inte överklagas, vinner det laga kraft och byggnationen av bostäder, skolor och parker kan påbörjas under 2020.

Planarbetet har pågått sedan 2016 och ingår i BoStad2021. För cirka två år sedan togs ett omtag då en exploatör valde att stå utanför planarbetet. Två frågor som behövde omhändertas var de om doft och buller, vilket detaljplanen har tagit hänsyn till. Skärmande bebyggelse och flytt av bostäder innebär att bullret hanteras enligt de riktlinjer som finns idag. Doften i området har i planarbetet bedömts som ofarlig och acceptabel.

– En förutsättning i planarbetet har varit att säkerställa att verksamheter som är etablerade i området idag ska kunna vara kvar samtidigt som nya tillförs. Vi är stolta över att vi har en detaljplan som lyckas med detta och att befintliga verksamheter kommer att kunna samexistera med bostäderna, skolorna och parkerna. Tillsammans kommer de bilda en levande stadsdel vid Änggårdsbergets fot, nära centrum och Linnéstaden, säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare på Platzer.

Under 2017 och 2018 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter, Hökerum Bygg och Skanska Nya Hem om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i Södra Änggården. Avtalen villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft.

– Vår stora detaljplan för Södra Änggården har efter många års hårt jobb äntligen antagits av Göteborgs kommunfullmäktige. Vi är glada för att bidra till att omvandla norra Högsbo till Södra Änggården från industri till levande blandstad och därmed göra detta området attraktivt och mer tillgängligt för göteborgarna, säger P-G Persson, vd på Platzer.