Nyheter

Tyréns utvecklar Göteborg

I Göteborg pågår arbetet med Västlänken, som är en ny dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala staden. När Västlänken står klar år 2026 kommer möjligheterna till arbetspendling i regionen ha ökat markant samtidigt som restiderna i många fall förkortas.

Genom att bygga tunnlar istället för att lägga spåren ovan mark frigörs ytor som istället kan användas för att bygga bl.a. bostäder och arbetsplatser. I samband med tunnlarna byggs även tre nya stationer under mark och Tyréns har fått i uppdrag att ansvara för bergprojektering vid stationerna Haga och Korsvägen samt spårtunnel i anslutning till dessa. Sedan tidigare har Tyréns varit involverade i flera olika delar i Västlänken, bland annat Station Centralen, vilket är en stor fördel då man kan dra nytta av erfarenheter från det projektet i arbetet med Haga och Korsvägen.

Tyréns uppdrag sträcker sig till och med år 2023 med uppstart under april och maj månad 2020. Arbetet med Haga och Korsvägen kommer att löpa parallellt vilket ger stora fördelar i form av samplanering av resurser, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa att tidsplanerna i projekten hålls.

Martin Bergström och Jessica Ekberg är Tyréns uppdragsansvariga för dessa två uppdrag:

– Västlänken är utan tvekan det häftigaste uppdraget som man kan vara delaktig i i Västsverige just nu. Det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt som berör många och som kommer att underlätta vardagen för de som reser i regionen när det tas i bruk år 2026. Att vi på Tyréns hanterar all bergprojektering åt Trafikverket i arbetet med Västlänken gör det tydligt att Trafikverket har ett högt förtroende för oss och våra kunskaper inom området. De 4-spåriga stationerna under mark kräver en hög teknisk kompetens vilken vi tillsammans med våra underkonsulter (Sweco, Bergab, NGI och Amberg) besitter. Dessutom ingår även Thomas Janson och Johan Funehag från Tyréns i projektgruppen, som med sina mångåriga erfarenheter och expertis inom bergprojektering är en stor tillgång i uppdragen, säger Martin och Jessica.

Thomas och Johan är två av landets ledande experter inom injektering av bergkonstruktioner vilket kommer att vara en stor tillgång i Västlänksuppdragen eftersom kraven på inläckage är väldigt stränga. Utöver bergkompetens kommer Tyréns även bidra med kompentens inom anläggningskonstruktion och eventuellt även hydrogeologi. Ett 30-tal konsulter från Tyréns beräknas vara involverade under genomförandet.